Header Ads

Header ADS

นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

จัดโดย

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน


ร่วมรับชมนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” พร้อมรับชมวิดิทัศน์ที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของทั้ง 6 กลุ่มชาติพันธุ์

พิเศษ!! วันที่ 22 – 23 เมษายน ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรับชมนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” พร้อมรับชมวิดิทัศน์ที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของทั้ง 6 กลุ่มชาติพันธุ์


พิเศษ!! วันที่ 22 – 23 เมษายน ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


เก็บตกภาพบรรยากาศวันแรกของงาน “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” มาฝากกันครับ ตอนนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของเรามีนิทรรศการพิเศษนำเสนอเรื่องราวชุมชนอาเซียนตามย่านต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์ให้ได้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งงานจะมีจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 นะครับ สามารถเข้ามาทักทายเยี่ยมเยียนกันได้ 😊🎉❤️
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.