ครม.แต่งตั้งผู้บริหารพาณิชย์ใหม่ “อรมน” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “โชติมา” คุมเจรจาการค้า - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารพาณิชย์ใหม่ “อรมน” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “โชติมา” คุมเจรจาการค้า

img

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารพาณิชย์ใหม่ “อรมน” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “โชติมา” คุมเจรจาการค้า

ครม.อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง โยก “อรมน” เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยับ “โชติมา” เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ       

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 26 ก.ย.2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ ดังนี้

1.นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป      

สำหรับนางอรมน เติบโตมาจากสายงานเจรจาการค้า เริ่มทำงานที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปัจจุบันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ในตำแหน่งเศรษฐกร จากนั้นเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

โดยนางอรมน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2565 และ ครม. วันที่ 12 เม.ย.2565 ได้ต่ออายุการดำรงตำแหน่งครั้งที่ 1 ถึง 17 ก.พ.2566 และต่อมา ครม. วันที่ 24 ม.ค.2566 ได้อนุมัติการต่ออายุการดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2 อีก 1 ปี ตั้งแต่ 18 ก.พ.2566 ถึงวันที่ 17 ก.พ.2567 แต่เนื่องจากนางอรมน เมื่อครบวาระการต่ออายุการดำรงตำแหน่ง จะต้องมีการโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมอยู่แล้ว และเมื่อมีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง จากการที่นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คนปัจจุบัน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2566 ก็ถือเป็นจังหวะเหมาะที่จะทำการโยกย้าย
         
ส่วนน.ส.โชติมา เติบโตมาในสายงานการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เริ่มรับราชการปี 2541 เป็นนักวิชาการพาณิชย์ 4 กองการค้าภูมิภาค กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค นักวิชาการพาณิชย์ 7ว สำนักเอเชียตะวันออก ช่วยราชการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ช่วยราชการคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) นักวิชาการพาณิชย์ 7ว สำนักเอเชีย ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานอาเซียน ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad