มทร.ล้านนา เพิ่มรายวิชาเลือกเสรี เติมทักษะ AI นศ. - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มทร.ล้านนา เพิ่มรายวิชาเลือกเสรี เติมทักษะ AI นศ.


  มทร.ล้านนา เพิ่มรายวิชาเลือกเสรี เติมทักษะ AI

   นศ.


  ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  กล่าวว่า มทร.ล้านนา ให้ความสำคัญในการประยุกต์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ( AI) กับการเรียนการสอน และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพราะในปัจจุบันและอนาคตทั้งการเรียนการสอน การทำงานย่อมต้องใช้ AI เรียกได้ว่าคนกับ AI ต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้น นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องมีทักษะ AI และทักษะ Soft Skills ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต และการทำงาน

  “ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการเติมเต็มทักษะทางด้าน  AI ให้แก่นักศึกษา เพราะนั่นเป็นเสมือนทักษะ Soft Skill ใหม่ในยุคดิจิทัลที่เด็กต้องมีติดตัว และเป็นโอกาสให้แก่เด็ก เพราะทุกอาชีพต้องมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี กับ AI  โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทาง มทร.ล้านนา ได้ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดกิจกรรมบ่มเพาะด้าน AI พัฒนาทักษะนักวิจัย วิศวกร นวัตกร และนักเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา”รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวและว่า ในปีการศึกษา 2567 นี้ จะมีการสอดแทรกทักษะ AI เข้าไปในหลักสูตรต่างๆ รวมถึง มทร.ล้านนา ได้มีการจัดทำ card to you ที่จะเปิดให้นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้ามา Up-Skills และ Re-Skills และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เป็นเหมือนคอร์สหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบพัฒนาทักษะที่นักศึกษารุ่นใหม่ ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องการในเดือน มิ.ย.2567 นี้

  ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรี 9 หน่วยกิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาอาจเลือกเรียนวิชาง่ายๆ เพื่อให้จบการศึกษา หรือเลือกวิชาที่จะนำไปปรับใช้กับตนเองในสาขา คณะ  หรือทักษะใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์โลกของการทำงาน  ทางมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาวิชาเลือกเสรีให้มีความหลากหลาย ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน และอาจจะเพิ่มชุดรายวิชาทักษะสมัยใหม่ที่เด็กต้องเรียน อาจจะเป็นการเรียนระยะสั้นๆ ค่อยๆ เก็บชั่วโมงเรียน อาทิ การใช้ Chat GPT การรู้จักกลโกงทางโลกออนไลน์ การเรียนรู้ AI สอนเรื่องการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งรายวิชาเหล่านี้ จะกำหนดให้เด็กเลือกเรียน เพื่อที่พวกเขาจะได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีความพร้อมในการทำงาน.

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Post Bottom Ad