เอบีม คอนซัลติ้ง พร้อมช่วยธุรกิจก้าวสู่อนาคตด้วย Application Modernization - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เอบีม คอนซัลติ้ง พร้อมช่วยธุรกิจก้าวสู่อนาคตด้วย Application Modernization

Screenshot_20240508-153711


เอบีม คอนซัลติ้ง พร้อมช่วยธุรกิจก้าวสู่อนาคต

ด้วย

Application Modernization

กระบวนการ Application Modernization คือ
สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง ความได้เปรียบทาง
การแข่งขันในตลาดรักษาผลประกอบการ และความพึงพอใจของลูกค้า

(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) ในปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เทคโนโลยีดิจิทัลยังคงพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งการทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้สู่กระบวนการดิจิทัล ตลอดจนการเริ่มกระบวนการ modernization ไปสู่การสร้างระบบ แพลตฟอร์ม และโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ย้ายไปอยู่บนคลาวด์มากขึ้น เทรนด์นี้มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านการรักษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลประกอบการ และการรักษาความสามารถเพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่งในตลาด นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่บริษัทหนึ่งจะรู้ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ตลอดเวลาถ้าไม่ลงทุน ลงเวลาอย่างมหาศาล ถึงกระนั้น การอยู่เฉย ๆ แบบที่เป็นมาก็อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกเช่นกัน 

Screenshot_20240508-153706

ในด้านเทคโนโลยี ถือเป็นภารกิจใหญ่ที่ต้องจัดการกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มี รวมทั้งฐานข้อมูลและ ระบบ ecosystem แบบเดิม ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ล้วนมีความต้องการที่จะปรับปรุงระบบให้ทันสมัยมากขึ้นโดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับการให้บริการตามปกติถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง การเปลี่ยนผ่านนี้จะราบรื่นหรือไม่ ย่อมส่งผลกับผลประกอบการของบริษัทโดยตรง ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นที่มาของความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแวดวงธุรกิจที่จะต้องรับมือและเตรียมพร้อมต่อการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และจากผลสำรวจของ Global Market Insight (GMI) จึงมีการคาดการณ์ว่าตลาดการให้บริการ Application Modernization จะมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีถึงราว 10% ในระหว่างปี 2023 ถึง 2032 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ความต้องการลดต้นทุน (เช่น ค่าบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ application ในรูปแบบเดิม)

ความต้องการที่จะลดความซับซ้อนของอัลกอริทึมลง

การต้องตอบสนองต่อความต้องการของตลาดให้เร็วขึ้น

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

การตอบสนองต่อกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น

การคงความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

Screenshot_20240508-153700

Application Modernization คือกระบวนการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่สร้างบนพื้นฐานเดิมให้ทันสมัยและรองรับแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง ชุดคำสั่ง ภาษา และโครงสร้างของแพลตฟอร์มที่ย้ายไปสู่โซลูชันบนคลาวด์มากขึ้น การจัดการกระบวนการ Application Modernization อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลการดำเนินงาน โดย Fortinet หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของโลกให้ข้อมูลว่า บริษัทถึง 74% ประสบความล้มเหลวในการย้ายแอปพลิเคชันไปสู่คลาวด์ และเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็จะย้ายกลับมาติดตั้งใช้งานเองภายในองค์กรแบบดั้งเดิม หรือที่เราเรียกว่า On-Premise กล่าวได้อีกอย่างว่ากระบวนการ Application Modernization หรือการปรับปรุงให้ทันสมัย มีความซับซ้อนกว่าการ migration หรือการย้ายแอปพลิเคชันเป็นอย่างมาก

Screenshot_20240508-153708

 การเริ่มต้นกระบวนการอย่างถูกต้อง ด้วยการประเมินระบบเดิมอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถป้องกันความล้มเหลวที่เห็นได้บ่อยนี้ เนื่องจากจะช่วยให้แผนงานมีความรัดกุม ทำให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ต่อเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของบริษัท ถึงกระนั้น ในทางปฏิบัติ บริษัทส่วนมากยังไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะช่วยจัดการกระบวนการให้เป็นไปตามหลักการได้อย่างราบรื่น

เอบีม คอนซัลติ้ง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการ Application Modernization อย่างมีแบบแผนที่ละเอียดและรัดกุม โดยพิจารณาทั้งเทคโนโลยีและความต้องการในด้านธุรกิจให้มีความสอดคล้องกัน เอบีมฯ 

มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการใช้กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous development) ผ่านการปรับปรุงด้วย feedback จากแต่ละขั้นตอนที่ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลโซลูชันแบบใหม่ที่ตอบรับความต้องการของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Screenshot_20240508-153702

กระบวนการปรับปรุง Application Modernization ให้ทันสมัยนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และความได้เปรียบต่อคู่แข่งเท่านั้น แต่เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ที่จะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางดิจิทัลในปัจจุบัน 

การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล

                                                    ##

เกี่ยวกับบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 7,500 คน ที่ให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง  (ประเทศไทย) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 450 คน ที่พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญในบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์, BPR, IT, การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Outsourcing, การให้คำปรึกษาและบริการด้าน SAP, ESG และการบริการการจัดการด้าน IT เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในฐานะพันธมิตรที่สร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมให้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางอีเมลที่ thabmarketing@abeam.com หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abeam.com/th/en 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad