‘ทาทา สตีล’ ฟาดกำไรไตรมาส3FY65(ตค.-ธค.2564) กว่า 500ลบ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565

‘ทาทา สตีล’ ฟาดกำไรไตรมาส3FY65(ตค.-ธค.2564) กว่า 500ลบ


091689313785c0cbea8a584134c0653e

‘ทาทา สตีล’ ฟาดกำไรไตรมาส3FY65(ตค.-ธค.2564) กว่า 500ลบ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3
ของปี การเงิน 2565 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ดังนี้
1. ผลการดำเนินงาน
ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านลบอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวและการบริการ จากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ความพยายามล่าสุดในการเปิดประเทศอีกครั้งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการโจมตีของโอมิครอน
(Omicron) โควิดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อความเชื่อมั่นของตลาด รายได้สุทธิส่วนบุคคล และเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยรวม การบริโภคภาคเอกชน (ประมาณร้อยละ 50ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ไม่ได้แสดงให้
เห็นการปรับปรุงที่ชัดเจน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาด ภาคก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.1ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 3ไตรมาส ตามการชะลอตัวของการก่อสร้างสาธารณะ โดยเฉพาะการก่อสร้างของรัฐบาล การก่อสร้างของภาคเอกชนที่ลดลง เช่น การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การก่อสร้างในหมวดการบริการและการขนส่ง และการก่อสร้างอื่นๆ ในขณะเดียวกัน การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์และอาคารโรงงาน) ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงสูง เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19รวมถึงผลกระทบของนโยบายการเงินจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าจำนวนมาก และภาวะเงินเฟ้อที่สูงท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ ปริมาณการขายสินค้าสำหรับไตรมาสนี้ของบริษัทอยู่ที่ 321,000 ตัน เทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งปริมาณการขายสินค้าอยู่ที่ 326,000 ตัน สำหรับงวด 9เดือนสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564 ปริมาณการ
ขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่ 993,000 ตันดีกว่าปีก่อนร้อยละ 6 รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 321,000 ตัน ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนอันเนื่องมาจากวันหยุดต่อเนื่องในเดือนธันวาคม
สำหรับงวด 9เดือนสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2564 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่ 993,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือ 56,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้
ในไตรมาสนี้ บริษัทรายงานว่ามีกำไรก่อนภาษี587 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อนเนื่องมาจากราคาขายที่สูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก
สำหรับงวด 9เดือน บริษัทรายงานกำไรก่อนภาษีที่ 2,358 ล้านบาท เทียบกับกำไรก่อนภาษีจำนวน 271 ล้านบาท ในช่วง
เวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายสินค้าที่สูงขึ้นและปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad