Golden Ventures REIT จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 โชว์ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2564 ที่แข็งแกร่ง ด้วยอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ร้อยละ 7.77 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565

Golden Ventures REIT จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 โชว์ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2564 ที่แข็งแกร่ง ด้วยอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ร้อยละ 7.77

 Golden Ventures REIT จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 โชว์ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2564 ที่แข็งแกร่ง ด้วยอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ร้อยละ 7.77 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ“FPCAMT” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ“Golden Ventures REIT” จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรายงานผลประกอบการของปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,121.97 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิจำนวน 718.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้จากการลงทุนรวม และกองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง ด้วยอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.77

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงตอบรับและให้ความร่วมมือต่อภาครัฐด้วยการร่วมดูแลความปลอดภัยของสังคม จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้สอบถามคณะกรรมการรวมถึงคณะผู้บริหารได้เสมือนการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในส่วนท้ายวาระตลอดการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad