DEXON ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่ง ทางการตลาด - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

DEXON ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่ง ทางการตลาด

DEXON ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท


ชูกลยุทธ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่ง


ทางการตลาด       “ เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ” ตั้งเป้ารายได้ปี 67 ที่ 704ล้านบาท ลุยขยายตลาดต่างประเทศพร้อมเดินสายโรดโชว์สร้างเครือข่ายใน Big Event ทุกมุมโลก ในประเทศพร้อมดัน DTC และ DMS ชิงมาร์เก็ตแชร์หนุนรายได้ปี 67 โตต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


ดร.มัลลิกาแก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า ผลประกอบการทางการเงิน(รวมบริษัทย่อย) มีรายได้รวมจำนวน 143  ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2566 ที่ 145 ล้านบาท หรือลดลง 1.9 % รายได้ของบริษัทฯมีลักษณะเป็นวัฎจักรและเป็นผลกระทบตามฤดูกาลจากธรรมชาติธุรกิจการให้บริการของเด็กซ์ซอนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีต่ำกว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของเด็กซ์ซอนประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานการหยุดโรงงาน หรือการหยุดการเดินเครื่องของเครื่องจักร (Shut Down) เพื่อทำการดูแล ตรวจสอบและซ่อมแซม จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักรในช่วงเวลาที่มีปริมาณงานไม่หนาแน่นซึ่งจะเป็นช่วงสิ้นปีทำให้ช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าพร้อมที่จะให้บริษัทฯเข้าไปให้บริการตรวจสอบด้านวิศวกรรมกระจุกตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ของทุกๆปี


รายได้ของเด็กซ์ซอนในไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ในกรอบเป้าหมายที่บริษัทฯได้ตั้งไว้ที่140– 145 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ช่วงปี 2561 – 2565 ที่ 109 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 145 ล้านบาทในปี 2566 โดยบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มรายได้ให้มีการเติบโตต่อเนื่อง มีความสม่ำเสมอ และลดผลกระทบของรายได้ตามฤดูกาลโดยได้วางกลยุทธ์ผ่านการหารายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจหลักไปยังตลาดต่างประเทศการค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆและการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเช่น การลงทุนในบริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) และ บริษัท เด็กซ์ซอนเมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS)  ทั้งนี้บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 6 ล้านบาทโดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการที่เกิดจากการผันแปรตามปริมาณงานตรวจสอบจำนวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% YoY ซึ่งเป็นต้นทุนด้านโครงการงานให้บริการตรวจสอบต้นทุนด้านบุคลากร และต้นทุนอุปกรณ์ ลำดับต่อมาคือค่าใช้จ่าย SG&A หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเยอรมันนีจึงทำให้มีต้นทุนด้านการจัดตั้งบริษัท และต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11%  อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินลดลง 2 ล้านบาท YoY หรือลดลง 59.8%  จากการคืนหนี้ระยะสั้นและระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ


เด็กซ์ซอนได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในระยะยาวในการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยการมุ่งเน้นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้(Diversifying revenue streams) และลดผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากฤดูกาลซึ่งสามารถทำได้โดยการขยายธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring revenue) เพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงสามารถคาดการณ์ได้และสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ซึ่งให้บริการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยให้บริษัทฯสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดนี้และอีกธุรกิจคือบริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS)ที่ดำเนินธุรกิจในการให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้างรวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้างในทุกๆอุตสาหกรรม (Mechanical Solution)ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนลดลงและเป็นผลทำให้ประสิทธิผลของการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯในระยะยาวขณะเดียวกันบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมและความเชี่ยวชาญเฉพาะของบริษัทฯโดยเพิ่มความหลากหลายของบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมผ่านการนำเสนอที่จะช่วยส่งเสริมมูลค่าให้กับลูกค้าประจำของบริษัทฯซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในตลาดเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯพร้อมทั้งยังมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อขยายฐานการตลาดและโอกาสทางรายได้ บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศจะสามารถเพิ่มฐานรายได้ให้กับบริษัทฯได้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad