Header Ads

Header ADS

UAC เปิดโรงงาน PPP ต้อนรับคณะกรรมการปิโตรเลียม- ผู้บริหารจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก.พลังงาน

UAC เปิดโรงงาน PPP ต้อนรับคณะกรรมการปิโตรเลียม- ผู้บริหารจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก.พลังงาน

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC พร้อมทั้งผู้จัดการโรงงาน โรงผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการปิโตรเลียม และคณะผู้บริหารจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นำโดยคุณสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน PPP โดยการนำก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งในการผลิตน้ำมันดิบ มาแปรสภาพได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้ง CNG ก๊าซLPG และก๊าซNGL มีขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 19,681 ตันต่อปี ณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็ว ๆ นี้


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.