“ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี” ทุ่มงบกว่า 200 ล้าน สร้าง “DKSH DEMONSTRATION LAB” “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ” ที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในไทย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

“ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี” ทุ่มงบกว่า 200 ล้าน สร้าง “DKSH DEMONSTRATION LAB” “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ” ที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในไทย

 

“ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี” ทุ่มงบกว่า 200 ล้าน สร้าง “DKSH DEMONSTRATION LAB” 

“ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ” ที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในไทย

มุ่งผลักดันไทยสู่การเป็น HUB ด้านผู้นำการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของเอเชีย  

ดีเคเอสเอช ไซแอนทิฟิค (DKSH Scientific) หน่วยธุรกิจภายใต้ บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชั่นและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทุ่มงบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดตัว DKSH DEMONSTRATION LABORATORY “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ” ที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มั่นใจศักยภาพของประเทศไทย พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยสู่การเป็น HUB ด้านผู้นำการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ของทวีปเอเชียตามนโยบายของรัฐ

โอลิเวอร์ แฮมเมล รองประธาน บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมากว่า 3 ปี เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนในหลากหลายแขนงไม่แพ้ชาติใดในโลก ไม่ว่าจะเป็นด้าน ฐานการผลิต ตลอดจน ระบบโซลูชันในการบริหารจัดการวัคซีน โดยความเชี่ยวชาญนี้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของเอเชีย ทาง "ดีเคเอเอสเอช ไซแอนทิฟิค" ในฐานะหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนภารกิจการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถตรวจเชื้อเคลื่อนที่ โซลูชันในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่างๆ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิต อีกทั้ง ดีเคเอสเอช ยังมีรากฐานทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่ยาวนานและยั่งยืนกว่า 150 ปี ด้วยศักยภาพเหล่านี้ เราจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค้นคว้าวิจัยและพัฒนาและเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ของเอเชียให้ได้ ด้วยการลงทุนสร้าง “DKSH DEMONSTRATION LABORATORY” “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ”  ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท บนเนื้อที่กว่า 2,260 ตร.ม. ที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในไทย

ดีเคเอสเอช ไซแอนทิฟิค (DKSH Scientific) หน่วยธุรกิจภายใต้ บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัดมั่นใจว่า องค์กรมีความสามารถในการต่อยอดศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (Research and Development - R&D) ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะด้านวัคซีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้าน อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ สินค้าอุปโภคบริโภค 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค้นคว้าวิจัยและพัฒนา และเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ของเอเชีย ดีเคเอสเอช ไซแอนทิฟิค จึงได้ทุ่มงบประมาณ 200 ล้านบาท ในการจัดสร้าง DKSH DEMONSTRATION LABORATORY “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ” บนพื้นที่ให้บริการรวม 2,260 ตร.ม. ณ DKSH สำนักงานใหญ่ อาคารแฟนทรี 1 ถนนสุขุมวิท ภายในแล็บฯ มีเครื่องมือให้ทดสอบมากกว่า 50 เครื่อง ทีมช่างผู้ชำนาญการและผู้เชียวชาญผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษากว่า 190 คน ครอบคลุมงานบริการด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา 4 กลุ่มงาน ได้แก่ General Laboratory Equipment กลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปประจำห้องปฎิบัติการ Analytical Instrumentation กลุ่มเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ด้านกายภาพ และการทดสอบขั้นสูง Life Science กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ด้านชีววิทยา เครื่องมือแพทย์ และสุดท้าย Microbiology ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการ Calibration Lab ที่ให้บริการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยทุกหน่วยงานมาพร้อมบริการหลังการขาย อีกทั้งยังมีบริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงมีโปรแกรมพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่บริษัทอันดับ 1 ของผู้ให้บริการและโซลูชั่นที่ครบวงจรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย   

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center - TMC) และ ศูนย์วิจัยแห่งชาติ 5 แห่ง ได้แก่ BIOTEC, MTEC, NECTEC, NANOTEC, ENTEC, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และอีกหลากหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับภาคเอกชนอย่าง ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี ที่ได้จัดสร้าง DKSH DEMONSTRATION LABORATORY ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ” ขึ้น เพราะมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์การวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมของเอเชียได้ 

สมชัย ชาครศิริ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด สำหรับการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศ เรียกได้ว่า ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสินค้าอุปโภคบริโภคหลายแบรนด์ องค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยต่างไว้วางใจเลือกเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งในขั้นตอนควบคุมคุณภาพจะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการทดสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หน้าที่ของเราคือการจัดหาเจ้าหน้าที่ช่วยวิเคราะห์และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดของลูกค้า 

ทางด้านภาคการศึกษา ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี ตั้งเป้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยหลากหลายสถาบันทั่วทุกภูมิภาคในการร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานในศูนย์ปฏิบัติการ ตลอดจนการส่งตัวอย่างงานพัฒนาและวิจัยมาที่ศูนย์วิจัย โดย ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี ได้จัดให้มีการจัดสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกระจายความรู้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฮับของงานวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยที่ผ่านมา ได้จัดงานไปแล้วจำนวนกว่า 50 งานสัมมนา เจาะลึกการใช้งานเครื่อง Auto Colony Counter, การบดตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ และ Pesticide Analysis Solutions and Regulations Workshop เป็นต้น  

“การดำเนินธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด ในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้การนำของ โอลิเวอร์ แฮมเมล ผู้ที่เคยผลักดันให้หน่วยธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนเติบโตและ ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดมาก่อน โดยทางบริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยที่สามารถเติบโตสู่การเป็นฮับด้าน R&D ระดับโลกไม่แพ้ประเทศไหน จึงเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาธุรกิจในประเทศไทย และมั่นใจว่าหากทาง ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคการศึกษา และบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องดังเช่นทุกวันนี้ ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของเอเชียได้ในที่สุด” สมชัย กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad