Header Ads

Header ADS

กรมเจรจาฯ ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์” ชี้ช่องทางการใช้ประโยชน์

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์ : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ช่วงเดือนก.ค.–ส.ค.63 ผ่านเฟซบุ๊ก รวม 6 ตอน ประเดิม 3 ตอนแรก 21 ก.ค.นี้ ในหัวข้อ รู้รอบข้อตกลง RCEP รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP และติดอาวุธเสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจา ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม หวังหนุนผู้ประกอบการไทยเตรียมตัวใช้ประโยชน์ หลังสมาชิกจ่อลงนามพ.ย.นี้ ที่เวียดนาม
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์ : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ระหว่างเดือนก.ค.-ส.ค.2563 ผ่านทาง Facebook ของกรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) รวมถึงเตรียมปรับตัวและเก็บเกี่ยวประโยชน์ของไทย รองรับการที่ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปจะร่วมกันลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ในเดือนพ.ย.2563 ที่เวียดนาม หลังจากที่ปัจจุบันสมาชิกอาร์เซ็ปใกล้จะขัดเกลาถ้อยคำทางฎหมายของความตกลงอาร์เซ็ปแล้วเสร็จในเดือนก.ค.2563

การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ จะจัดขึ้น 3 ตอนแรก ในวันอังคารที่ 21 ก.ค.2563 โดยตอนที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น. เสวนาหัวข้อ “รู้รอบข้อตกลง RCEP” โดยนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในการเจรจาอาร์เซ็ปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยน.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ วอทช์) และผู้แทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับตอนที่ 2 ช่วงเวลา 11.00–12.30 น. หัวข้อ “รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP” โดยผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปิดท้ายตอนที่ 3 เวลา 13.30–15.00 น. หัวข้อ “ติดอาวุธเสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP” โดยผู้เชี่ยวชาญตลาดอาร์เซ็ป เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมี ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน
     
สำหรับการสัมมนา ตอนที่ 4–5 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ก.ค.2563 เน้นเรื่องโอกาสของการค้าบริการและการลงทุนของไทยในอาร์เซ็ป รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าโลก และตอนที่ 6 จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ส.ค.2563 เน้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์ : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ได้ที่เพจ Facebook : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
         
ความตกลงอาร์เซ็ป เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งมีประชากรรวมกันเกือบ 3,600 ล้านคน หรือประมาณ 48.1% ของประชากรโลก

ในปี 2562 ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ มีมูลค่า GDP กว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.7% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 29.5% ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งการค้าและการลงทุนของไทยกว่าครึ่งพึ่งพาตลาดอาร์เซ็ป ในปี 2562 ไทยและอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 59.5% ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย และไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป มูลค่ากว่า 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 57% ของการส่งออกของไทยไปโลก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.