Header Ads

Header ADS

DGA ขอเชิญร่วมงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

  

DGA ขอเชิญร่วมงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00  น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้

สำหรับบริการดิจิทัลภาครัฐที่นำไปให้พี่-น้องชาวจังหวัดลพบุรีในพื้นที่ได้ร่วมทดลองใช้ อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมแนะนำ แอปพลิเคชันCITIZENinfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นเพื่อภาคธุรกิจ สพร.ได้เตรียมบริการBiz Portal ภายใต้เว็บไซต์ biz.govchannel.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ภาคธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่องและพบกับกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมาย ที่บูธ สพร. ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้งให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2564   

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.