ทีเอชนิค ปลื้มยอดจดโดเมน ‘ดอท ไทย’ พุ่ง 68% ทะลุ 30,000 ชื่อ ชี้ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลในสังคม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

ทีเอชนิค ปลื้มยอดจดโดเมน ‘ดอท ไทย’ พุ่ง 68% ทะลุ 30,000 ชื่อ ชี้ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลในสังคม

ทีเอชนิค ปลื้มยอดจดโดเมน ดอท ไทย พุ่ง 68%ทะลุ 30,000 ชื่อ ชี้ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลในสังคม

-          เผยโดเมนไทยได้รับความนิยมมากขึ้นเหตุสืบค้นได้ง่ายด้วยภาษาไทย

มูลนิธิทีเอชนิค เผยจำนวนชื่อโดเมน “.ไทย” (ดอท ไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดโดเมนทั้งสิ้น30,311ชื่อ (ข้อมูลจาก https://www.thnic.co.th/th/stats) ซึ่งเป็นผลตอบรับที่ดีสำหรับชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์“.ไทย จากการฉลองครบรอบสิบปีในปี 2564 ที่ผ่านมา

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดเผยว่า ในโอกาสฉลองครบรอบสิบปีชื่อโดเมน “.ไทย ทีเอชนิคได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการจดชื่อโดเมน “.ไทย ฟรี ตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ชื่อ โดเมน “.ไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้นถึง30,311 ชื่อ เพิ่มขึ้นกว่า 68 % เทียบกับปีก่อนหน้า

มูลนิธิทีเอชนิค ได้เปิดแพลตฟอร์ม สมุดเยี่ยม.ไทย ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้งานโดเมนภาษาไทย รวมถึงการเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้อีเมลภาษาไทย @คน.ไทย ได้ฟรี โดยอีเมลที่ได้รับสามารถนำไปใช้เป็นตัวตนดิจิทัล หรือ Digital ID ในการใช้บริการอื่น ได้ด้วย เช่น วีคลาส.ไทย

ทั้งนี้ ในปีเดียวกันมูลนิธิทีเอชนิคยังได้สนับสนุนการศึกษาเรื่องการรับรู้และยอมรับการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ ไชยนันท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย (ข้อมูลจากhttps://www.thnic.or.th/wp-content/uploads/2021/12/thnic64-pimonpan-th-executive-summary.pdf) พบว่ามีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็น เช่น   ปัจจัยที่ส่งผลให้ใช้โดเมนไทยคือการสืบค้นง่ายด้วยภาษาไทย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคและกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีเจตนาในการใช้โดเมนภาษาไทยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิ ในการส่งเสริมการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล

โดยกลุ่มตัวอย่างรู้จักโดเมนภาษาไทยจากหลายช่องทาง เช่น จากการสืบค้น จากคำแนะนำจากผู้รับทำเว็บไซต์ จากเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน และจากการใช้บริการภาครัฐ อย่างไรก็ตามประสบการณ์การใช้งานพบว่า ผู้ประกอบการที่ใช้โดเมนภาษาไทยและอีเมลภาษาไทยส่วนใหญ่พึงพอใจค่อนข้างมาก แม้ว่ายังพบข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ และยังต้องการใช้งานต่อไป เพราะสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า นอกจากนี้ภาษาไทยง่ายต่อการสืบค้น รวมถึงยังสามารถใช้งานเว็บไซต์และอีเมลควบคู่กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศและลดปัญหาทางเทคนิคได้อีกด้วย

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทางมูลนิธิทีเอชนิค จะนำไปพัฒนาส่งเสริมการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยต่อไป โดยเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจ โดยจะมีการทำงานร่วมกับภาคีเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการทางเทคโนโลยีที่รองรับโดเมนและอีเมลภาษาไทย รวมถึงเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มทางดิจิทัลอื่น ๆ ให้เกิดเป็นระบบนิเวศน์อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทยในอนาคตต่อไป

ดร.เพ็ญศรี ทิ้งท้ายว่า ในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ ยังคงเปิดให้ผู้ที่ถือครองชื่อโดเมน “.th” ทุกหมวดหมู่ไว้แล้ว สามารถขอจดชื่อโดเมน “.ไทย เพิ่มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผู้ที่จด .th ใหม่สามารถจด “.ไทย ได้ฟรีเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจจดชื่อโดเมน “.ไทย เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเว็บไซต์ได้มากกว่าและจดจำชื่อเว็บไซต์ได้ง่ายกว่า สามารถติดต่อผู้รับจดทะเบียนได้ที่ โทร. 0 2105 4007 อีเมล บริการลูกค้า@ทีเอชนิค.ไทย, support@thnic.co.th และ เว็บไซต์: ทีเอชนิค.ไทย, thnic.co.th นอกจากนี้ยังสามารถขอเปิดใช้งานอีเมลภาษาไทยส่วนบุคคลฟรีที่เว็บไซต์คน.ไทย

-----------


เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thailand Network Information Center Foundation: THNICF) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2550 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต, การจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด (Country Code Top Level Domain Name) .th (ดอท ทีเอช) และ .ไทย (ดอท ไทย) รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เพื่อลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่จำเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

เว็บไซต์: thnic.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad