มทร.ธัญบุรี เกี่ยวก้อยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดินหน้านโยบายธนาคารหน่วยกิต - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มทร.ธัญบุรี เกี่ยวก้อยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดินหน้านโยบายธนาคารหน่วยกิต

       

มทร.ธัญบุรี เกี่ยวก้อยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดินหน้านโยบายธนาคารหน่วยกิต

เมื่อเร็ว ๆนี้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) ร่วมลงนามความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษามทร.ธัญบุรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

          โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า แนวคิดที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน เริ่มดำเนินโครงการคลังหน่วยกิต เนื่องจากภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษาตลอดชีวิตสามารถดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมของผู้เรียนมีการเปลี่ยนไป ความสนใจที่จะเรียนในระบบแบบยาวๆ มีแนวโน้มลงลง ดังนั้นการออกแบบระบบที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามอัธยาศัย ตามความจำเป็นของชีวิตในแต่ละช่วงชีวิต จึงเป็นเรื่องที่ต้องการให้ความสำคัญ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ออกแบบระบบคลังหน่วยกิตของชาติ(National Credit Bank System) ขึ้นพร้อมทั้งออกระเบียบในระดับกระทรวง มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับระบบคลังหน่วยกิตของชาติ ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้ลงนามความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต (คลังหน่วยกิต)”กับ มทร.ธัญบุรี ขึ้น เพื่อร่วมมือกันจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ สมรรถนะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษา และการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตหรือคลังหน่วยกิต พร้อมทั้งร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระบบคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจในระดับชุมชน

          “ในส่วนของ ส.วชช.ได้เริ่มดำเนินการเบื้องต้นด้วยการออกระเบียบเพื่อรองรับเรื่องนี้เอาไว้แล้ว โดย วชช.ได้เปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกันได้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเทียบประสบการณ์ได้ด้วย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ชุมชน ปราญช์ชาวบ้านและบุคคลทั่วไปที่มีความชำนาญเป็นเลิศด้านต่างๆ มาเทียบสมรรถนะได้ โดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาพิจารณาดำเนินการให้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพฝีมืองานของประชาชน” นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

          ด้าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี จะดำเนินการในเรื่องออกแบบและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร non-degree การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ทั้งจะร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิต (คลังหน่วยกิต) มีการจัดวิทยากร แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาหาความรู้เสริม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งความร่วมมือกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนเป็นองค์กรที่ช่วยพัฒนาประเทศอย่างก้าวหน้า เป็นสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ มีความร่วมมือกับชุมชน และจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นมาอีกทางหนึ่งเช่นกัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad