ททท. เปิดหมุดหมายใหม่ “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link Thailand’s Dream Destinations ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ททท. เปิดหมุดหมายใหม่ “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link Thailand’s Dream Destinations ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global”

ททท. เปิดหมุดหมายใหม่ “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link Thailand’s Dream Destinations ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ กับโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link : Thailand’s Dream Destinations เชื่อมความสุขกับปลายทางแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global” ที่ ททท. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ผ่านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาและยกระดับในมุมมองใหม่

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงความเป็นมารวมถึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ในงานแถลงข่าว “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link  Thailand’s Dream Destinations เชื่อมความสุขกับปลายทางแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global” ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า โครงการดังกล่าว ได้รับความมือจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางกระจายตัวของนักท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ผ่านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ โดยเสนอผ่านเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรม เชื่อมโยงพื้นที่ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคม สังคม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและชุมชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนตลอดทั้งปี และก่อให้เกิดรายได้สู่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน  ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว       15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 30 เส้นทาง ทั้ง 5 ภูมิภาค พร้อมผลักดันสู่การเป็น 1 ในหมุดหมายใหม่ที่จะสร้างคุณค่าและประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวไทย สู่การเป็น 1 ใน destination การท่องเที่ยวระดับโลกต่อไปในอนาคต

และในวันนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมแล้วที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสคุณค่าและประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคผ่านเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน  30 เส้นทาง โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ

  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดแพร่ คู่กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของแฟชั่นงานผ้า Craft & Kram ผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัด เชื่อมโยงกับ “ผ้าพิมพ์ลายพื้นเมืองโขมพัสตร์”
  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดเพชรบุรี คู่กับ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยว The Royal Route “เที่ยวพริบพรีภิรมย์” ชิมขนม ชมวัง ฟังเสียงคลื่น กับ กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำปิง“ภิรมย์นาวา”พร้อมจิบชา afternoon tea
  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดจันทบุรี คู่กับ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของเส้นทางอาหาร เมนูสมุนไพรประจําถิ่น ที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดจันทบุรี อาทิ การนำกระวานมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เชื่อมโยงกับ อาหารถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับสัญลักษณ์ ‘บิบ กูร์มองด์’ จากมิชลินไกด์ ปี 2566
  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดนครพนม คู่กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการเชื่อมโยงด้วยความศรัทธา ความเชื่อ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของงานประเพณีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม และงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุยามค่ำคืน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อนึ่ง นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 30 เส้นทางทั้งหมดได้ที่ www.tourismthailand.org  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad