Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ แมคไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ พร้อมเบอร์เกอร์และพายจากแมคโดนัลด์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนย่านหลักสี่

ภาพข่าว: มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ แมคไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ พร้อมเบอร์เกอร์และพายจากแมคโดนัลด์ ช่วยเหลือประชาชนชุมชนย่านหลักสี่

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ แมคไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ พร้อมเบอร์เกอร์และพายจากแมคโดนัลด์ช่วย

เหลือประชาชนในชุมชนย่านหลักสี่
         
สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย เด่น ดับโศก ผู้บริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิทกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด ร่วมกันลงพื้นที่แจกถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน พร้อมเบอร์เกอร์และพายจากแมคโดนัลด์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ถึงหน้าบ้านในพื้นที่เขตหลักสี่ บริเวณชุมชนเคหะท่าทราย จำนวน400 ครัวเรือน โดยมี อรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,สมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่, พนม ยิ้มศรี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ ชุมชนเคหะท่าทราย เขตหลักสี่    

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.