Header Ads

Header ADS

QPS ประกาศความก้าวหน้าในการตรวจโควิด-19

QPS องค์กรรับทำวิจัยตามสัญญา (CRO) ระดับโลก ผู้ให้บริการคิดค้นและพัฒนายาระดับคลินิกและพรีคลินิกมาตรฐาน GLP ได้ประกาศความก้าวหน้าในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ณ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดย QPS ได้พัฒนาการทดสอบปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสเชิงปริมาณ (QPCR) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการทดสอบดังกล่าวผ่านการรับรอง CLIA ในทุกรัฐของสหรัฐที่มีการตรวจโควิด-19 โดย QPS คาดว่าจะสามารถทดสอบตัวอย่างได้สูงสุด 15,000 ตัวอย่างต่อเดือน

John Kolman รองประธานและผู้อำนวยการสากลฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตของ QPS กล่าวว่า “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก จึงต้องมีบริการตรวจหาเชื้อที่แม่นยำและเข้าถึงง่ายโดยด่วน เพื่อคัดกรองประชาชนและช่วยให้กลับไปทำงานอย่างปลอดภัย”
“QPS มีความพร้อมในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ปนเปื้อนหรืออาจปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เบื้องต้นเราจะทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการชีววิเคราะห์ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในเมืองนวร์ก รัฐเดลาแวร์ และจะส่งต่อความสามารถนี้ให้ห้องปฏิบัติการของเราที่กระจายอยู่ทั่วโลกโดยเร็วที่สุด QPS พร้อมทดสอบตัวอย่างโควิด-19 และแจ้งผลอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานรัฐและบริษัทท้องถิ่นในการประเมินสุขภาพของประชาชนและพนักงานเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19”
เกี่ยวกับ QPS HOLDINGS, LLC
QPS ให้บริการคิดค้นและพัฒนายาระดับคลินิกและพรีคลินิกมาตั้งแต่ปี 2538 บริษัทเป็นผู้นำด้านการทดลองทางคลินิกและชีววิเคราะห์ โดยมีความโดดเด่นในด้านมาตรฐานคุณภาพ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค วิธีวิจัยที่ยืดหยุ่น การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงห้องปฏิบัติการครบวงจร โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน CLIA และ GLP พร้อมช่วยเหลือลูกค้าในการเร่งทำการทดสอบทางน้ำเหลืองวิทยา การทดสอบ RT-qPCR/QPCR รวมถึงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qps.com หรือติดต่อที่อีเมล info@qps.com

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.