Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 กันยายน 2563

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 กันยายน 2563 ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับขึ้นจากหาบละ 573 บาท เป็นหาบละ 585 บาท เนื่องจากมีปริมาณฝนกระจายในหลายพื้นที่ ทำให้การเก็บเกี่ยวลดลง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โดยยังส่งผลให้ราคาในช่วงนี้ผันผวน ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 368.5 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวลดลง คาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่มิตเวสต์ยังมีปริมาณน้ำฝนที่จำกัดซึ่งจะช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ 8% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 5% แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10% นอกจากนี้รายงานสภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 61% มากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 1% และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะที่ปัจจุบัน ประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา มีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพาะปลูกหลักค่อนข้างเบาบาง ด้าน Safras รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกในบราซิลอยู่ที่ 23.1% มากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 15.5% และ Buenos Aires Grain Exchange คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดประเทศอาร์เจนติน่าฤดูกาล 2563/64 ลดลงมาที่ 47 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมาที่ 50 ล้านตัน แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 14.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 15.55 บาท ราคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศในประเทศผู้ผลิตอย่างสหรัฐฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากพายุและหิมะตก ทำให้คาดการณ์ผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการซื้อโดยเฉพาะจากจีนยังคงมีสูง ทำให้ราคาขายปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,014.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 344.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน มีรายงานการสั่งซื้อผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ไปยังประเทศจีนอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 132,000 ตัน สำหรับการส่งมอบฤดูกาลปัจจุบัน 2563/64 แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง ปลาป่น : ราคาทรงตัว สถานการณ์ราคาปลาป่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงทรงตัว เนื่องจากปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือยังคงต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การซื้อขายที่ท่าเรือยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเร่งเพิ่มสต๊อกเพื่อเตรียมผลิตสำหรับวันหยุดยาวของจีนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคายืนที่กิโลกรัมละ 34.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคายืนที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคายืนที่กิโลกรัมละ 29.20 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว ข้าว : ราคาลดลง ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 529 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 508 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 427 เหรียญสหรัฐฯ ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,500 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,200 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว สุกร : ราคาทรงตัว ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 80 บาท เนื่องจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขุนคงราคาหน้าฟาร์มไว้ไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้เพิ่มระบบ Biosecurity ในฟาร์มอย่างเข้มงวดทำให้ประเทศไทยยังคงรอดพ้นวิกฤติ ASF ขณะที่ในประเทศเพื่อนบ้านยังคงเผชิญกับสถานการณ์ ASF ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80) แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว จากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกการจับจ่ายลดลง ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32 บาท ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว การบริโภคและการจับจ่ายที่ลดลงในภาวะฝนตกชุก ประกอบอาหารธรรมชาติออกผลผลิตตามฤดูกาล ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.70 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.