Header Ads

Header ADS

แคสเปอร์สกี้กระตุ้น SMB ไทยเร่งเสริมแกร่งความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับดิจิทัลไลเซชั่นยุคโควิด

แคสเปอร์สกี้กระตุ้น SMB ไทยเร่งเสริมแกร่งความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับดิจิทัลไลเซชั่นยุคโควิด แม้ว่ากระบวนการใช้ข้อมูลที่เป็นดิจิทัลเพื่อประโยชน์สูงสุด หรือ Digitalisation จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ก็ยังเปิดช่องโหว่ที่อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้งานได้ ข้อมูลจากแคสเปอร์สกี้ได้เปิดเผยว่า บริษัทขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ตกเป็นเป้าหมายของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญสามประการ ฟิชชิ่ง แรนซัมแวร์ และไมนิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.