Header Ads

Header ADS

อินโดรามา เวนเจอร์ส รับมอบขวด PETใช้งานแล้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรีไซเคิลเป็นชุด PPE

    


    อินโดรามา เวนเจอร์ส รับมอบขวด PETใช้งานแล้ว

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรีไซเคิลเป็น

ชุด PPE

 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รับมอบขวดพลาสติก PETใช้แล้วจำนวน 110 กิโลกรัม จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (กลาง) และตัวแทนจากโครงการ PR Caring เปลี่ยนขวดให้เป็นชุด PPEสู้วิกฤติ COVID-19” ดำเนินการโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยไอวีแอลจะนำขวด PET ใช้แล้วดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงที่โรงงานของไอวีแอลในจังหวัดนครปฐมและระยองส่งต่อไปทอและตัดเย็บเป็นชุด PPE เพื่อนำไปมอบให้กับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ริเริ่มโดยเครือข่ายลดพลาสติก ร่วมกับทันตแพทยสภาและพันธมิตรอื่นๆ  

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.