ศิริราช ผนึก ไมเนอร์ ฟู้ด ขับเคลื่อนสังคมวัยเก๋า “สุขภาพดี-มีคุณภาพ” ชวนคนไทยร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูง อายุศิริราช - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ศิริราช ผนึก ไมเนอร์ ฟู้ด ขับเคลื่อนสังคมวัยเก๋า “สุขภาพดี-มีคุณภาพ” ชวนคนไทยร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูง อายุศิริราช


ศิริราช ผนึก ไมเนอร์ ฟู้ด ขับเคลื่อนสังคมวัยเก๋า


 “สุขภาพดี-มีคุณภาพ”


ชวนคนไทยร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูง


อายุศิริราช


รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ประชากรไทยใน


อนาคต

 

กรุงเทพ ฯ 21 ธันวาคม 2566 – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชมูลนิธิ และ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย สุขภาพดี-มีคุณภาพ ในโครงการส่งเสริมและระดมทุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สูงวัยแล้วใครแคร์”  ตอบรับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society) พร้อมเผยเทรนด์การฟื้นฟูและดูแลระดับผู้สูงอายุแบบ Intermediate care (การดูแลระยะกลาง) โดยนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลศิริราชที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยราว 60% จากจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของทางโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ ไมเนอร์ ฟู้ด พันธมิตรของโครงการฯ ผู้นำธุรกิจเชนร้านอาหารระดับโลก ร่วมเดินหน้าต่อยอดโครงการเปิดตัวแคมเปญ “#ไมเนอร์แคร์” ชวนลูกค้าคนพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสูงวัยผ่านการสั่งซื้อเมนูพิเศษที่ร่วมรายการจาก 10 แบรนด์ยอดฮิตในเครือ ใน 1,900 สาขาทั่วประเทศ

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว (Complete-aged society) กล่าวคือมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เกิน 20% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged society) โดยมีผู้สูงวัยเกิน 28ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรของประเทศ รวมถึงรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามารักษากับทางศิริราชที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยราว 60% จากจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของทางโรงพยาบาล จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” บนถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์  ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร บนพื้นที่กว่า 24 ไร่ เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่ของการฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จะนำร่องเป็นศูนย์ฯ ฟื้นฟูและดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยผ่านระบบ Intermediate care (การดูแลระยะกลาง) ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบที่สาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและได้เริ่มมีการปรับใช้ในหลายๆ ประเทศ อาทิ อังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์แคนาดาสหรัฐอเมริกา และอิตาลี เป็นต้น โดยเป็นการฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยสูงวัยหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันที่เริ่มมีอาการคงที่ ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ Multidisciplinary Team (ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่บ้านและสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ทางศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชยังมีบริการการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงวัย (Screening & Check-up) เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายผู้สูงอายุ และครอบคลุมไปถึงกลุ่ม Pre-aging ที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี เพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม คชินทร กรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงโรงพยาบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศ มีอัตราผู้ป่วยสูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและดูแล หลังจากเข้ารับการรักษาในสภาวะเฉียบพลันอย่างถูกวิธีจำนวนมาก และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงการพักฟื้นในวัยสูงอายุต่างจากช่วงวัยอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านความสามารถหรือประสิทธิภาพในการช่วยเหลือตนเองที่ลดลง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ รวมถึงทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลที่ถูกวิธี ส่งผลให้ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ ทางศิริราชจึงต้องเป็นกำลังหลักในการเร่งผลักดันเพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และเติมเต็มมารตรฐานการดูแล ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมส่งเสริมในด้านต่างๆ ให้โครงการได้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม การร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับโครงการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ในระยะที่ ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งของทางไมเนอร์ ฟู้ด

 ยอดฮิตในเครือ ใน 1,900 สาขาทั่วประเทศ


ด้าน นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทยในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพและความยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างดัชนีแห่งความสุขสู่สังคมภายใต้แนวคิด Live Healthy, Live Long and Live Well ที่ต้องการส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสังคมและลูกค้าของเรา ผ่านการคัดสรรและออกแบบเมนูอาหารสุขภาพจากแบรนด์ต่าง ๆ และตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ทุกแบรนด์ในเครือนำเสนอเมนูใหม่จากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าภายในปี 2567  สอดคล้องกับเทรนด์การรักสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสเมกะเทรนด์ไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพมีมูลค่าสูงกว่า ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

นายธันยเชษฐ์ กล่าวเสริมว่า เพื่อส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศิริราชมูลนิธิ จัดแคมเปญ “ไมเนอร์แคร์” ถือโอกาสเชิญชวนลูกค้าคนสำคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้อย่างแท้จริง ระดมทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ผ่านการสั่งสินค้าเมนูพิเศษภายใต้ 10 แบรนด์ในเครือ ประกอบไปด้วย เดอะ พิซซ่า คอมปะนีซิซซ์เล่อร์สเวนเซ่นส์เบอร์เกอร์คิงบอนชอนเดอะ คอฟฟี่ คลับแดรี่ควีนคอฟฟี่ เจอนี่พูเลท์ และ ริเวอร์ไซด์ กริลล์ ฟิช แอนด์ หม่าล่า ที่มีสาขาในประเทศไทยกว่า 1,900 สาขา และสามารถบริจาคเป็นจำนวนเงินตามจิตศรัทธาได้ผ่าน QR Code ของแคมเปญผ่านสาขาที่เข้าร่วมรายการ และช่องทางโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์ได้เช่นกัน

 

นอกจากนี้ นางชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ความยั่งยืนของสังคมในทุกบริบทนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไมเนอร์ให้ความสำคัญและยึดถือมาโดยตลอดการร่วมมือกันในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้วาง Sustainability strategy ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1.คน 2.ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 3. สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์เสริมสนับสนุนอย่างการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกับทั้งองค์กร อันนำมาสู่ความร่วมมือกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศิริราชมูลนิธิ ในโครงการส่งเสริมและระดมทุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ผ่านแคมเปญ “ไมเนอร์แคร์” ในครั้งนี้


การจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชถือเป็นก้าวแรกของประเทศไทยในการวางรากฐานระบบสาธารณสุขและเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสูงวัยให้มีคุณภาพและยั่งยืนผ่านแคมเปญ ไมเนอร์แคร์ เพียงสั่งสินค้าเมนูพิเศษภายใต้ 10 แบรนด์ในเครือ ประกอบไปด้วย เดอะ พิซซ่า คอมปะนีซิซซ์เล่อร์สเวนเซ่นส์เบอร์เกอร์คิงบอนชอนเดอะ คอฟฟี่ คลับแดรี่ควีนคอฟฟี่ เจอนี่พูเลท์ และ ริเวอร์ไซด์ กริลล์ ฟิช แอนด์ หม่าล่า และสามารถบริจาคเป็นจำนวนเงินผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้าน ณ สาขาที่เข้าร่วมรายการ โดยการบริจาคผ่าน QR Code สามารถส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคและข้อมูลได้ที่ Line : @sirirajfoundation , E-mail : donation@sirirajfoundation.org สามารถลดหย่อนภาษีได้ เท่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad