Header Ads

Header ADS

กระทรวงดิจิทัลฯจับมือสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย หนุน Startup ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์แผนการตลาดต่อยอดงาน ในเชิงธุรกิจ

กระทรวงดิจิทัลฯจับมือสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย หนุน Startup ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์แผนการตลาดต่อยอดงาน ในเชิงธุรกิจ    

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 4” เป็นความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)   สร้างจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจใหม่ (Startup)  โดยโครงการจะส่งเสริม 
กระทรวงดิจิทัลฯจับมือสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย หนุน Startup ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์แผนการตลาดต่อยอดงาน ในเชิงธุรกิจ
การประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำโจทย์แผนการตลาด (Digital Marketing Plan) ของสินค้าและบริการ จากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาพร้อมทำจริงแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล ผู้เข้าประกวดยังได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจที่ถูกต้องและชัดเจน และได้ฝึกอบรม  โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาต่อยอดงาน ในเชิงธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทชั้นนำ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลงานก้าวสู่เวทีนานาชาติต่อไป  โดยในปีที่ 4 นี้ มีทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 821 ทีม จากเดิมในปีแรกจำนวน 357 ทีม  การประกวดภายใต้โครงการนี้ยังได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรของหลายมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้มีผู้แทนจะบริษัทเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บ.โซบิวตี้ จำกัด บ.ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พัฒน์พลัส จำกัด ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.