Header Ads

Header ADS

"ปฏิทินข่าว (Calendar News)" สำนักงานจังหวัดตาก จัด พิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจังหวัดตาก 9 อำเภอ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด’ "ปฏิทินข่าว (Calendar News)"

สำนักงานจังหวัดตาก จัด พิธีเปิดงาน 

“โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจังหวัดตาก 9 อำเภอ” 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด’

ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. **ใน 2 อำเภอ
ณ ลานกิจกรรมเขื่อนแม่ปิง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 
และถนนคนเดิน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โดยโครงการฯ จะดำเนินการจัดงานทั้งหมด 9 ครั้ง ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก, อำเภอสามเงา, อำเภออุ้ม ผาง, อำเภอวังเจ้า, อำเภอแม่สอด, อำเภอบ้านตาก, อำเภอ พบพระ, อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง 

กำหนดการ

“Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด” (ครั้งที่ 1)

ณ บริเวณอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP หนองน้ำมณีบรรพต (กาดน้ำเกาะลอย) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 15 มกราคม 2565

16.00 ผู้ประกอบการจัดเตรียมร้านค้า 17.00 การแสดงโชว์เปิดงาน

17.10 พิธีกรกล่าวทักทาย และพูดถึงรายละเอียดงาน เชิญตัวแทนจากสำนักงานจังหวัดตากกล่าวรายงานต่อท่านประธาน ตัวแทนจากสำนักงานจังหวัดตากกล่าวรายงาน 17.20 พิธีกรกล่าวขอบคุณ

เชิญประธาน “นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล” รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเปิดงาน ประธานกล่าวเปิดงาน

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยประธานตีกลอง (กลองสะบัดชัย หรือ กลองปูจา) 17.30 พิธีกรเชิญถ่ายรูปร่วมกัน

พิธีกรเชิญประธานเดินชมบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า บอร์ดนิทรรศการ 18.30 พิธีกรประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมการร่วมสนุกต่าง ๆ ภายในงาน

เดินแนะนำพร้อมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้าน 19.00 การแสดงโชว์

กิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัล

20.00 พิธีกรเดินแนะนำพร้อมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้าน 21.00 พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานและพูดถึงกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันที่ 16 มกราคม 2565

16.00 ผู้ประกอบการจัดเตรียมร้านค้า

17.00 พิธีกรกล่าวทักทาย และพูดถึงรายละเอียดงาน 18.00 การแสดงโชว์

พิธีกรประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมการร่วมสนุกต่าง ๆ ภายในงาน เดินแนะนำพร้อมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้าน 19.30 การแสดงโชว์

กิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัล

20.00 พิธีกรเดินแนะนำพร้อมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้าน

21.00 พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.