OR ขึ้นทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” จาก S&P Global ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งสถาบันไทยและต่างประเทศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

OR ขึ้นทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” จาก S&P Global ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งสถาบันไทยและต่างประเทศ

 image008

OR ขึ้นทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” จาก S&P Global ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งสถาบันไทยและต่างประเทศ

OR ได้รับการคัดเลือกจาก S&P Global ให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” กลุ่มธุรกิจ Retailing ภายหลังจาก OR เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนในระดับสากลในปีแรกที่เข้าร่วม ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับจากนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในระดับสากล

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า การที่ OR ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน หรือ “The Sustainability Yearbook 2023” ในครั้งนี้ เป็นผลจากการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนระดับสากลโดย S&P Global โดยในปี 2565 มีบริษัทเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 7,500 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็น 61 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับประกาศรายชื่อบน Sustainability Yearbook ต้องมีผลคะแนนสูงสุดเป็น 15% แรกจากทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย OR ได้เข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง มิติ ของ OR ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินระดับสากลของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)

 

ทั้งนี้ORดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ Empowering All Toward Inclusive Growth หรือเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน ORs SDG หรือแนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (S:Small) ซึ่งมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน และการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (D:Diversified) โดยเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ด้วยการร่วมลงทุนในหลายธุรกิจเพื่อผนึกกำลังประสานจุดแข็งและเติบโตไปพร้อมกับ OR ผ่านช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ OR Inclusive Growth Platform” ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform ตลอดจนการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด (G:Green) โดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad