อว. - TED Fund เปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ แสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการฯ ในงาน TED Fund Open House 2023 ปีที่ 3 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

อว. - TED Fund เปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ แสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการฯ ในงาน TED Fund Open House 2023 ปีที่ 3

2-20%5B1%5D

 อว. - TED Fund เปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ

แสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการฯ

ในงาน TED Fund Open House 2023 ปีที่ 3 

           กรุงเทพฯ (4 สิงหาคม 2566) – กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน TED Fund Open House 2023  เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SPARK your creativity, IGNITE potential จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพของคุณ” โดยจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund พร้อมเปิดพื้นที่เจรจาทางธุรกิจแก่นักลงทุนที่สนใจ และนิทรรศการผลงานและกลไกการสนับสนุนของ TED Fund พร้อมด้วยเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอด 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานว่า “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund นับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านหลากหลายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ TED Fund พร้อมผลักดันผลงานนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนของกองทุน ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจากบทบาทและภารกิจของ TED Fund จึงนำมาสู่การจัดงาน TED Fund Open House 2023 เวทีแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ขยายผลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการแสดงและแนะนำผลงานนวัตกรรมไปยังผู้ที่สนใจและนักลงทุน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่างาน TED Fund Open House 2023 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแสดงศักยภาพของผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต”

5%20(10)

1.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2(%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2)%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1(%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2)

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า “TED Fund ได้มีการจัดงาน TED Fund Open House มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 ได้จัดงานในรูปแบบ Virtual Event โดยมีการรวบรวมผลนวัตกรรมของผู้ประกอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากกว่า 200 ผลงาน และมีผู้เข้าชมมากกว่า 40,000 ครั้ง จากความสำเร็จในการจัดงานครั้งที่ผ่านมาได้นำมาสู่การจัดงาน TED Fund Open House 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SPARK your Creativity, IGNITE your Potential – จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพในตัวคุณ” โดยผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จจากการที่ TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถผลิตและต่อยอดผลงานนวัตกรรมของตนเองออกสู่ตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมแล้วกว่า 800 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนทุนกว่า 770 ล้านบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการที่มาในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากการสนับสนุนผ่านหลากหลายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ TED Fund อาทิ โครงการ TED Fund Public Batch 1-3, ทุนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์, ทุนเครือข่ายปริญญาโท-เอก, โครงการ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE), โครงการ Research Gap Fund - TED Fund, โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการ TED Market Scaling Up 


TED Fund ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมผลักดัน และพัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับเรา เฉกเช่นเดียวกันการจัดงาน TED Fund Open House 2023 ครั้งนี้ ที่จะเป็นพื้นที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนและนำเสนอผลงานนวัตกรรมจนสามารถขยายผลไปสู่ตลาดสากล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศและสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป”

  TED Fund Open House 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “SPARK your creativity, IGNITE potential” จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพของคุณ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์ ภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

● TED Stage เวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวงการ กว่า 9 session 25 Speakers 

● TED Fund Exhibition นิทรรศการนำเสนอผลงานและกลไกการสนับสนุนทุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจรทั้งการเงิน ความรู้ และโอกาส เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย

● Innovation Booth บูธแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม โดยผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนจาก TED Fund 30 ผู้ประกอบการ อาทิ Vincent’s ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง นวัตกรรมโพรไบโอติก สายพันธุ์ "Lactobaciltus rhamnosus SD11", แดรกคูลเลอร์ ผ้าเปียกสมุนไพรเช็ดตัวสำหรับลดไข้, ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ด โดย แบรนด์ มาบเอื้อง, พาวโค่ โพแทสเซียม เอเนอจี้ นวัตกรรมเจลน้ำมะพร้าวน้ำหอม GI เป็นต้น

● Business Matching พื้นที่การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุนและคู่ค้า เพื่อสร้างและขยายโอกาสการนำนวัตกรรมไทยไปสู่ระดับสากล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tedfundmarket.com/  , https://www.facebook.com/tedfund.most.th 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad