Header Ads

Header ADS

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ขยายเวลารับนิสิตใหม่จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ขยายเวลารับนิสิตใหม่จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ขยายเวลารับนิสิตใหม่จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 สามารถเรียนนอกเวลาราชการ เหมาะสำหรับผู้สนใจการวิเคราะห์ภาษา ปรากฏการณ์การใช้ภาษา การตีความ การสอนภาษาให้กับผู้เรียนในระดับต่างๆ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้ในสื่อที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ที่สำคัญสนใจทำวิจัย หาคำตอบ พิสูจน์ ทดลองให้เข้าใจโลกแห่งภาษา ท่านกำลังตามหาสิ่งที่ภาษาศาสตร์มีคำตอบและใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สนใจ scan QR code เลยค่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.