Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 กันยายน 2563
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 กันยายน 2563 

ข้าวโพด : ราคาลดลง
        สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากหาบละ 564 บาท เป็นหาบละ 555 บาท เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มากขึ้น และเนื่องจากฝนเริ่มเบาบางลง พ่อค้าจึงเริ่มนำผลผลิตออกขายสู่ตลาดมากขึ้น
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 360.25 เซนต์/บุชเชล ผลกระทบจากความแห้งแล้งในพื้นที่รัฐไอโอวา (Iowa) ทำให้นักวิเคราะห์คาดว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะปรับตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและประเมินผลผลิตต่อไร่ (yield potentials) ข้าวโพดฤดูกาล 2562/64 ลดลงจาก 181.6 บุลเชลต่อเอเคอร์ เป็น 179.9 บุลเชลต่อเอเคอร์
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะลดลง

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น
        กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.75 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.50 บาท โดยประเทศจีนยังคงซื้อกากถั่วเหลืองในปริมาณที่สูง แม้ว่าจะเป็นจำนวนที่ลดลง ขณะที่สภาพอากาศในสหรัฐฯ ยังไม่ดีขึ้นและบางรัฐมีหิมะตก ทำให้คาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลง และราคาขายจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 978.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 318.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาขยับตัวสูงขึ้น จากปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างจำกัดในพื้นที่เพาะปลูกหลักตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ลดลงจาก 66% มาเป็น 65% และนักวิเคราะห์ประเมินผลผลิตต่อไร่ (yield potentials) ลดลง 51.8 บุลเชลต่อเอเคอร์ จากเดือนที่ผ่านมาที่ 53.3 บุชเชลต่อเอเคอร์ ทำให้ผลผลิตมาอยู่ที่ 4,295 ล้านบุชเชล ด้านอุปสงค์มีรายงานคำสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากจีนจำนวน 238,000 ตัน และที่อื่นๆ 132,000 ตัน  ด้านพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมในประเทศแถบอเมริกาใต้ มีประมาณน้ำฝนค่อนข้างจำกัด ซึ่งการเพาะปลูกจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        ขณะนี้เริ่มมีการจองปลาป่นของฤดูกาลถัดไปจากประเทศเปรูที่จะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้ว โดยที่ราคายังคงทรงตัวอยู่ ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีน ราคาในประเทศยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจากนำเข้าปลาป่นจากเปรูต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณสต๊อกและการซื้อขายที่ท่าเรือจีนสูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะประเทศจีนเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว
        โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคายืนที่กิโลกรัมละ 34.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคายืนที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคายืนที่กิโลกรัมละ 29.20 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
        ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 535 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 532 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 428 เหรียญสหรัฐฯ
        ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ1,520 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,180 บาท เป็นกระสอบละ 1,200 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
        ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท เนื่องจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขุนยังคงยืนราคาหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม 
        ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน
        ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 33 บาท เนื่องจากการจับจ่ายที่ลดลงเพราะสภาพอากาศที่มีฝนตก ส่งผลให้การบริโภคลดลง
        ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
        ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 2.90 บาท เนื่องจากการบริโภคและการจับจ่ายที่ลดลงจากภาวะฝนตกชุก แต่สมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ได้
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.