Header Ads

Header ADS

บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการให้ยาเคมีบำบัด – รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home


โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home และ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizems ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลังการให้ยาเคมีบำบัด หรือหลังการให้คีโม โดยให้บริการการดูแลเพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงจากการให้ยาเคมีบาบัด เพราะกระบวนการการรักษาทุกขั้นตอนได้ผ่านการพิจารณาที่เหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการ

รับ-ส่ง ผู้ป่วยหลังออกจาก รพ. เพราะอาจมีอาการอ่อนเพลีย หลังให้ยาเคมีบำบัด
พักฟื้นฟื้นฟูร่างกาย และดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยมะเร็ง หลังให้ยาเคมีบำบัด รวมถึงสภาพจิตใจของคนในครอบครัว
ดูแลด้านโภชณาการที่เหมาะสม หลังให้ยาเคมีบำบัด
ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตประจำวันให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ทีมบริบาลคอยดูแล และจัดการยาในระหว่างมื้อ พร้อมแนะนำวิธีรับประทานยาที่ถูกต้องตามประเภทของยา รวมถึงยาที่มีผลกระทบต่อยาเคมีบำบัด
ปรับกิจกรรมที่ทำให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายหลังให้มีบำบัด
ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ กิจกรรมบำบัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง … ในช่วงเวลาที่สำคัญ และมีความสุข ในทุก ๆ วัน
ที่สำคัญถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะไม่ได้เป็นกันทุกคน แต่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็น ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นการป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน เมื่อมีเวลาก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูให้แน่ใจ เพราะหากตรวจเจอในระยะแรก ๆ แล้วทำการรักษาอย่างถูกวิธี ก็อาจจะทำให้หายขาดจากโรคนี้มากขึ้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home
บริการรับดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการให้ยาเคมีบำบัด
Tel: 02-288-0182 , 084-2642662
Line ID: @cherseryhome
www.cherseryhome.com

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.