Header Ads

Header ADS

นิทรรศการ “ระยะห่างชุบแป้งทอด” / DISTANCEdistance

นิทรรศการ

นิทรรศการที่สาม ในสามนิทรรศการที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ที่ Bangkok University Gallery (BUG) Main Campus (รังสิต) เปิดให้ชมตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 "ระยะห่างชุบแป้งทอด" / DISTANCEdistance

**คัดสรรผลงานโดยนักศึกษาในรายวิชา Curatorial Practice
ศิลปิน: ภีรญา บูชาบุญ และ อคิราห์ อธิศรีปัญโญ / ณัฐพล สวัสดี / พิพัฒน์พงศ์ ศรีเพ็ง / พงษ์นรินทร์ ศิริ / เมธาพร เทพกาญจนา / สุวินัย เหล่าพันนา / กริษฐา ฉ่ำชื่นวงศ์ / สุปรียาภรณ์ คงชื่น / ศุภกร ชาติอนันต์ / สมิทธิ์ เสาร์ศรีอ่อน
"….การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) และการเว้นระยะห่างทางกาย (Physical Distancing) เป็นทั้งคำศัพท์และหลักปฏิบัติใหม่อย่างรวดเร็วหลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาด COVID-19 รัฐบาลต้องการตรึงให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและวางมาตรการต่าง ๆ แต่การปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนมีต้นทุน และทำให้มีผู้คนมากมายถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงาน การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาที่ล่าช้าและไม่ครอบคลุมหรือเงินประกันสังคมที่ไม่ได้ย้อนกลับมาดูแลผู้จ่ายประกันทั้งของคนไทยและแรงงานต่างชาติในยามจำเป็น คำว่าระยะห่างในนิทรรศการนี้จึงไม่ใช่แค่ ระยะห่างในทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ขับเน้นระยะห่างที่เกิดขึ้นในสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมที่ซ่อนอยู่ ให้เด่นชัดขึ้นมาด้วย เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนที่ยังอยู่ในช่องว่าง เหล่านั้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีอยู่ของผู้คนในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมและความแตกต่างหลากหลายควรได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐานเดียวกัน…."
เข้าใจว่าโครงการ #ระยะห่างชุบแป้งทอดDISTANCEdistance นี้ เริ่มกันมาตั้งแต่ในชั้นเรียน Curatorial Practice โดยการปรึกษาหารือกับ อ. ผู้สอนในรายวิชา ในภาคการศึกษาที่แล้ว ก่อนจะผ่านช่วงโควิด 19 และคลอดออกมาเป็นโครงการนิทรรศการแบบที่เห็น น่าจะเป็นครั้งที่เป็นทางการครั้งแรกที่กลุ่มนักศึกษาในรายวิชาเป็นคนกำหนดทิศทาง / คัดเลือกผลงาน / ออกแบบการติดตั้ง จนถึงติดต่อผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้จะเป็นยังไงก็ไปช่วยกันดูนะครับ..
PS. ในฐานะคนดูคนหนึ่ง ส่วนตัวค่อนข้างตื่นเต้น ตอนที่ทีมงานบอกว่าจะมีผลงาน [UP AGAINST THE WALL / หลังชนฝา, 2018, Video (Duration 1:14:00 hours), 4K Projection on filmed glass with 5.1 surround sound ] ของ ณัฐพล สวัสดี อยู่ในนิทรรศการนี้ด้วย
ใครที่เคยดูหรือพลาดที่ Project room ครั้งก่อน ก็ชวนมาดูกันอีกที

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.