Header Ads

Header ADS

เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร ‘X10 Hybrid Learning’

เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร 'X10 Hybrid Learning’ ต่อยอดความรู้ในมิติใหม่ยกระดับธุรกิจเฮลท์แคร์ก้าวทันยุคดิจิทัล-ยุคนิวนอร์มอล

เครือรพ.พญาไท-เปาโล ประสบความสำเร็จด้าน Digital Learning Transformation สร้างคนด้วยนวัตกรรมการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ 'Hybrid Learning Platform’ ผ่านแอพพลิเคชั่น 'CILA' ล่าสุด จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร 'X10 Hybrid Learning’ ผลักดันศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนธุรกิจเฮลท์แคร์ ก้าวทันยุคดิจิทัล-ยุคนิวนอร์มอล
นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า เครือรพ.พญาไท-เปาโล ประสบความสำเร็จด้าน Digital Learning Transformation มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยตามความสนใจทุกที่ทุกเวลา สอดรับกับการมาถึงของยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital Disruption) มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหมือนบททดสอบ Digital Transformation ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรและบุคคลากรของกลุ่มเครือรพ.พญาไท-เปาโล พร้อมรับมือกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพrm
เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร 'X10 Hybrid Learning’
นับตั้งแต่ปี 2561 เครือรพ.พญาไท-เปาโล เล็งเห็นความท้าทายและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Hybrid Learning Platform

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.