Header Ads

Header ADS

CGTN: จีนหนุนการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

CGTN: จีนหนุนการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน

โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง


ปักกิ่ง--27 พ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์


เมื่อพูดถึงแนวทางการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ จีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ยึดมั่นในแนวทางที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรกจีนได้ขจัดความยากจนสัมบูรณ์ ให้หมดไป โดยวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศ และยังสร้างระบบการศึกษา ประกันสังคม ระบบการแพทย์ และระบบสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


ขณะเดียวกัน จีนก็ได้พัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงโครงสร้างกฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุมการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน ผลักดันให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้มีส่วนร่วม ผู้ส่งเสริม และผู้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน


การเพิ่มพูนความรู้สึกของการได้รับ ความสุข และความมั่นคงให้กับประชาชนนั้น ถือเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการทดสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ” ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวระหว่างการประชุมทางวิดีโอลิงก์ร่วมกับนางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อวันพุธที่ผ่านมา


ปธน.สี ยังเปิดเผยด้วยว่า จีนประสบความสำเร็จในการจุดประกายแนวทางการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับแนวโน้มในช่วงเวลาต่าง ๆ และเหมาะสมกับเงื่อนไขของประเทศ นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าสิทธิมนุษยชนของชาวจีนได้รับการคุ้มครองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน


เพื่อร่วมกันพัฒนาสิทธิมนุษยชนสากลและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในทุกประเทศ จีนพร้อมที่จะร่วมหารือประเด็นสิทธิมนุษยชน และร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ อย่างแข็งขัน ตามหลักการความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่ฉันทามติและลดความแตกแยก


การให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชน


ปธน.สี ระบุว่า การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมเรียกร้องให้นำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางไปเป็นแนวปฏิบัติ


พร้อมกันนี้ ยังย้ำว่า ประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของสิทธิมนุษยชน  


ปธน.สี ยังเผยว่า ประชาชนควรเป็นนายที่แท้จริงของประเทศ และเป็นผู้มีส่วนร่วมหลัก ผู้ส่งเสริม และผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน


นอกจากนี้ ปธน.สียังชี้ให้เห็นว่า ประเทศต่าง ๆ ต้องส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับหลักความเป็นจริงของประเทศและความต้องการของประชาชน เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระบอบสังคม รวมถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน


เราต้องสร้างความก้าวหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุก ๆ ด้าน สิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมหลายด้าน และจำเป็นต้องพัฒนาอย่างครอบคลุมเป็นระบบ

สำหรับประเทศกำลังพัฒนา สิทธิในการดำรงชีวิตและการพัฒนาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน


นอกจากนี้ ประธานาธิบดีจีนยังย้ำถึงหลักธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกว่า ควรต้องพัฒนาด้วยเช่นกัน


ปธน.สี ระบุว่า ประเทศต่าง ๆ ไม่ควรนำประเด็นสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ปฏิบัติสองมาตรฐาน หรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ๆ โดยนำสิทธิมนุษยชนมาเป็นข้ออ้าง และจีนจะยังคงสนับสนุนความพยายามขององค์การสหประชาชาติ (UN) อย่างแข็งขันในการส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่อไป


การผนึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนทั่วโลก


ทางด้านนางบาเชเลต์กล่าวว่า  สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ พร้อมที่จะเจรจาอย่างจริงจังกับจีน แสวงหาความร่วมมือ และร่วมกันส่งเสริมความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก


นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง UN เดินทางมาเยือนจีนในรอบ 17 ปี ดิฉันเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางเยือนครั้งนี้” นางบาเชเลต์กล่าว


นางบาเชเลต์กล่าวว่า ตนเองนั้นชื่นชมความพยายามและความสำเร็จของจีนในการขจัดความยากจน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยังชื่นชมบทบาทสำคัญของจีนในการสนับสนุนความร่วมมือระดับพหุภาคี การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายระดับโลกอื่น ๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก


https://news.cgtn.com/news/2022-05-25/Xi-meets-UN-human-rights-chief-1ajR2G90DcI/index.html


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.