Header Ads

Header ADS

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ IIG ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ด้านนายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG  เปิดเผยว่า ในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ IIG  ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ IIG จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้  โดย IIG วางแผนจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  2. เพื่อลงทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และเติบโตได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)  4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ
“ตอนนี้ ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้เราซื้อขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และถือว่าเราได้ก้าวไปอีกขั้นในการเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทวางแผนที่จะเข้าระดมทุนครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และบริษัทยังยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะเป็นพันธมิตรที่มุ่งมั่นทุ่มเท ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในการช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ และเติบโตทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” นายสมชาย กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.