WORLD แจงความคืบหน้าโปรเจคอสังหาฯ โชว์ 9 เดือนแรกปี 63 มีกำไรสุทธิ 29.51 ลบ. - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

WORLD แจงความคืบหน้าโปรเจคอสังหาฯ โชว์ 9 เดือนแรกปี 63 มีกำไรสุทธิ 29.51 ลบ.

WORLD แจงความคืบหน้าโปรเจคอสังหาฯ โชว์ 9 เดือนแรกปี 63 มีกำไรสุทธิ 29.51 ลบ.


WORLD แจงความคืบหน้าโปรเจคอสังหาฯ “ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์” เผย 9 เดือนแรกปี 63 มีกำไรสุทธิ 29.51 ล้านบาท หลังขายที่ดินเปล่าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกว่า 78.84 ล้านบาท

ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีทั้งหมด 4 โครงการ แบ่งเป็น โครงการนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 1 โครงการ และโครงการห้องชุดจำนวน 3 โครงการ เปิดเผยว่า ภาพรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่องสำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 28.11 ล้านบาท และสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 32.30 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ (ไม่รวมรายได้อื่น) สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 26.99 ล้านบาท และสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 29.51 ล้านบาท

ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน สำหรับงวด 9 เดือน มีจำนวน 78.84 ล้านบาทเนื่องจากในงวดมีกระแสเงินสดรับเข้าจากการขายที่ดินที่ลำพูน และกระแสเงินสดจ่ายลงทุนในสินค้าคงเหลือลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 1. โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จํากัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ขายที่ดินเปล่าในโซนอุตสาหกรรม และโซนพาณิชย์ โดยในส่วนของ โซนอุตสาหกรรม มีพื้นที่ขายทั้งหมด 236-3-59.2 ไร่ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 5-2-36.4 ไร่ รอโอนกรรมสิทธิ์ 202-0-72.8 ไร่ ยังไม่ได้ขาย 29-0-50 ไร่ ส่วนโซนพาณิชย์กรรม จำนวนพื้นที่ 16-2-82 ไร่ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 16-2-82 ไร่ "บริษัทฯได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าในโซนอุตสาหกรรม ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 และเดือนมิถุนายน ปี2563 ซึ่งเป็นการโอนขายให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่มีความสนใจและต้องการขยายพื้นที่จึงมาซื้อเพิ่ม"

ที่พักอาศัยในโซนพาณิชยกรรม มีพื้นที่รวม 27 ไร่ 3 งาน 0.8 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแบบสำหรับพัฒนาพื้นที่โซนพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มพัฒนาพื้นที่ในปี 2565 เป็นต้นไป

 โครงการดิ อะวอร์ด ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จํากัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% 2.1. เฟส 1 มีห้องชุดจำนวน 141 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน 128 ยูนิต คงเหลือจำนวน 13 ยูนิต เป็นห้องชุดที่รอโอนกรรมสิทธิ์

 โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ มี 2 โครงการย่อยคือ 3.1 โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีอาคาร 2 อาคาร แบ่งเป็นอาคาร 1 มีจํานวน 78 ยูนิต ผ่านมาโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 27 ยูนิต ค งเหลือจำนวน 51 ยูนิต และอีก 1 อาคาร มีจำนวน 78 ยูนิต ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 และ 3.2 โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 2 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้แอนด์แอสเซท จํากัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% มี 2 อาคาร โดยมีจำนวนห้องชุดอาคารละ 78 ยูนิต ทั้ง 2 อาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564จากนั้นก็จะเริ่มทำการตลาด เพื่อที่จะขายห้องชุดดังกล่าว

โครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ที่ดินที่ใช้ดำเนินการโครงการนี้ ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการชําระค่าซื้อขายที่ดิน โดยกำหนดจ่ายชําระให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการจ่ายชําระ เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้ขายให้สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ควบคุมบริหารงาน ตลอดจนรับผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการเข้าพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างอาคารอาคาร และการดำเนินการอื่นใด ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad