Header Ads

Header ADS

“สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน” สยามพารากอน ร่วมกับ รพ.กรุงเทพ เปิดพื้นที่ทางเลือก บริการ ฉีดวัคซีนใจกลางเมือง!!

 

                         “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน”

สยามพารากอน ร่วมกับ รพ.กรุงเทพ เปิดพื้นที่ทางเลือก บริการ


ฉีดวัคซีนใจกลางเมือง!!


สนับสนุนวาระแห่งชาติ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน


สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว

สยามพารากอน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย เดินหน้าสนับสนุนภาครัฐ ในวาระแห่งชาติเพื่อกระจายวัคซีนโควิด 19 จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล เป็นทางเลือกเสริม บนพื้นที่ใจกลางเมือง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการจัดการด้านสุขอนามัย จัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อสนับสนุนภารกิจแห่งชาติในครั้งนี้  สยามพารากอน จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19  บนพื้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนมาก พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และยังคงให้ความสำคัญในมาตรฐานด้านการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยขณะเข้าใช้บริการในพื้นที่  

คุณทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์  กล่าวว่า “สยามพารากอนยินดีที่จะผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มกำลัง โดยได้จัดหาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินงาน และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว พร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่เคียงข้างคนไทยต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันอย่างเร็วที่สุด”

  พญ.เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ   กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการบริการจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส19 (COVID-19)  ได้ขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี  โดยทางโรงพยาบาลได้ทำการสำรวจรายชื่อบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลกรุงเทพ นำส่งเข้าระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center (MOPH-IC) จำนวน 65,000 รายชื่อ รวมไปถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน และไลน์ “หมอพร้อม” ในการเลือกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อให้สามารถเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิด 19  ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลจึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์การค้าสยามพารากอน  เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ระบบความปลอดภัย และการเดินทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ รวมถึงพื้นที่ที่สามารถจัดเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการ ตลอดจนพื้นที่เพื่อรอสังเกตอาการหลังรับการฉีดวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้เพียงพอสำหรับรองรับกับปริมาณประชาชนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก  ทางโรงพยาบาลฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานทัดเทียมกับการบริการภายในสถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  ด้วยมาตรการความปลอดภัย มาตราฐานการควบคุมโรคติดเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด มาตรฐานการขนส่ง การจัดเตรียม และรักษาคุณภาพวัคซีน ตลอดจนมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ในกรณีที่มีผู้ป่วยจากการแพ้วัคซีนที่รุนแรง หรือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อื่นๆ โดยได้จัดเตรียมห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์สำหรับการช่วยกู้ชีวิตขั้นสูง พร้อมทีมบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และได้วางแผนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วที่สุด ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่ร่วมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี  สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 ลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย และช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ขอรณรงค์ให้ทุกๆ คนได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็ว เพื่อที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยในวันนี้ (21 พ.ค.2564) กลุ่มผู้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนเพื่อทดสอบระบบจะเป็นกลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก ซึ่งได้รับการลงทะเบียนกับสำนักอนามัย กทม.ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ส่วนรอบประชาชนเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564  สำหรับจุดบริการฉีด ของโรงพยาบาลกรุงเทพ มี 2 จุด คือ  จุดที่ 1.โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เวลา 08.00-17.00 น. และ จุดที่ 2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (สยามพารากอน)  รับบริการที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน** เวลา 09.00-16.00 น. โดยให้บริการกับผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน หรือ ไลน์ “หมอพร้อม”  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ COVID Center  รพ. กรุงเทพ  โทร. 02-308-7171 (4 คู่สาย) ในเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น. 

  ทั้งนี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของท่านลูกค้า และพนักงาน  โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเข้มงวด ตั้งแต่จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ และเครื่องส่งลมเย็น รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และจุดสัมผัสร่วมต่างๆ หลังปิดบริการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในครั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังของสองภาคเอกชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของภาครัฐ เพื่อกระจายวัคซีนโควิด 19 ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศชาติให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 Facebook: SiamParagonShopping   หรือ COVID Center รพ. กรุงเทพ โทร. 02-308-7171  และ www.bangkokhospital.com 

** เงื่อนไขการรับบริการฉีดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ ในพื้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

1. ภายในพื้นที่การฉีดวัคซีน กำหนดให้มีผู้ติดตาม / ผู้ดูแล 1 คน ต่อผู้รับบริการฉีด 1 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างของผู้มารับบริการในพื้นที่ให้บริการอย่างจำกัด   

2. สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามประกาศเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น หากท่านที่ลงทะเบียน ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่  วันและเวลาต่าง ๆ สามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ต้องการ ขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชัน  คือ เลือก “เปลี่ยนแปลงการจอง”   คลิกไป “เลือกโรงพยาบาล : สถานพยาบาล (ภูมิลำเนา)  / สถานพยาบาล(อื่น ๆ ) / ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม”  และ “เลือกวัน/ เวลานัดหมายใหม่”  ทั้งนี้ จำนวนสิทธิ์ที่ปรากฎในหน้าจอ เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสถานที่  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการยืนยันสถานที่ครั้งล่าสุดในแอปพลิเคชันเท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.