Header Ads

Header ADS

Google มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยการแบ่งปันเคล็ดลับในการสังเกตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง


                                       

                                    Google มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ถูกต้อง

ด้วยการแบ่งปันเคล็ดลับในการสังเกตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

จากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น ได้แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้คนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้Google ต้องการตอกย้ำในความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถสังเกตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนโลกออนไลน์ และให้การสนับสนุนชุมชนผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากเรื่องที่แต่งขึ้นเองได้ ดังนั้น Google จึงขอแบ่งปันเคล็ดลับในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นเท็จที่ทุกคนสามารถทำได้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลในกลุ่มนักศึกษา Google ได้เปิดตัวโครงการ GNI University Verification Challenge ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ทั่วเอเชียได้เพิ่มพูนทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ  


ทั้งนี้ Google จะเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำนักข่าวต่างๆ อย่างใกล้ชิด ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพและถูกต้องบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวันนี้ Google ขอนำเสนอเคล็ดลับในการสังเกตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแบ่งปันความรู้เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.