Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ เปิดช่องให้ “ผู้แทน” 6 ประเภท ยื่นคำขอจดตั้งบริษัทใหม่แทนผู้ประกอบการได้

img

กรมพัฒน์ฯ เปิดช่องให้ “ผู้แทน” 6 ประเภท ยื่นคำขอจดตั้งบริษัทใหม่แทนผู้ประกอบการได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดช่องทางใหม่ ให้ผู้แทน 6 ประเภท สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration แทนผู้ประกอบการได้ ดีเดย์เปิดให้บริการตั้งแต่ 8 มี.ค.นี้เป็นต้นไป คาดช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจในการยื่นคำขอจดตั้งบริษัทใหม่ และลดข้อจำกัดในการใช้งานระบบ ส่งผลให้มีการจดทะเบียนทางออนไลน์เพิ่มขึ้น แถมยังได้ลดค่าธรรมเนียมลงอีก 50%

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration เพิ่มเติม โดยเพิ่มช่องทางให้ผู้แทน 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ทำบัญชี หัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดได้

โดยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องมี Username & Password ในการเข้าใช้ระบบอีกต่อไป แต่ผู้แทนจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Username & Password เพื่อเข้าระบบ ในส่วนของผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอยู่แล้ว และประสงค์จะดำเนินการในฐานะผู้แทน ให้ดำเนินการเพิ่มสิทธิเป็นผู้แทนผ่านระบบได้ทันที ซึ่งกรมฯ จะเปิดให้บริการดังกล่าวในวันที่ 8 มี.ค.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ได้แก่ หุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี Username & Password เพื่อเข้าระบบและลงลายมือชื่อ ซึ่งเกิดข้อจำกัดในการเข้าใช้งานแก่ผู้ใช้บริการบางส่วน เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะใช้บริการจากผู้แทนรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ดำเนินการแทน เช่น บริษัทกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี ในการจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียน ส่งผลให้มีผู้ใช้ระบบน้อยและผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการเท่าที่ควร

สำหรับการเพิ่มช่องทางให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ถือเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีผู้ใช้ระบบออนไลน์ ต่อยอดจากเดิมที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มให้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายระยะเวลาและเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จากเดิมลดให้ร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึง 31 ธ.ค.2566

“กรมฯ คาดหวังว่าการพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีพร้อมกัน”นายทศพลกล่าวไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.