Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”แจ้งผู้ส่งออก รีบซื้อมัน หลังเข้าสู่ช่วงปลายฤดู รองรับดีมานด์ที่เข้ามาต่อเนื่อง

img

“พาณิชย์”แจ้งผู้ส่งออก รีบซื้อมัน หลังเข้าสู่ช่วงปลายฤดู รองรับดีมานด์ที่เข้ามาต่อเนื่อง

กรมการค้าต่างประเทศย้ำผู้ผลิต ผู้ส่งออก รีบซื้อมันสำปะหลัง เพื่อรองรับความต้องการจากตลาดต่างประเทศที่ยังเพิ่มสูงขึ้น เหตุเข้าสู่ช่วงปลายฤดู ป้องกันมีของไม่พอขาย เผยตลาดจีนยังต้องการต่อเนื่อง รวมถึงตลาดใหม่ ทั้งตุรกี นิวซีแลนด์ และอินเดีย พร้อมแนะเกษตรกร สำรองท่อนพันธุ์คุณภาพดี ปราศจากโรคใบด่าง ให้เพียงพอสำหรับปีการผลิต 64/65

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังปี 2563/64 กว่า 80% ได้ออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือผลผลิตอีก 20% ที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเม.ย.-ก.ย.2564 ถือว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้แล้ว ขอให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก รีบซื้อมันสำปะหลัง เพื่อสำรองไว้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพราะยังมีความต้องการมันเส้นและแป้งมันจากตลาดต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลังและทูตพาณิชย์ในการหาตลาดส่งออกให้กับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

“ขณะนี้ มีความต้องการมันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สารให้ความหวาน กรดซิตริก โดยเฉพาะในตลาดจีน ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังมีโอกาสในการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ที่กรมฯ ได้ไปส่งเสริมไว้ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทย ที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้เพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ คาดว่าผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังของจีน จะยังมีความต้องการซื้อมันสำปะหลังไทยในปริมาณมาก เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจีนที่เป็นธัญพืชทดแทนมันสำปะหลังยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมณฑลซานตง ณ วันที่ 31 มี.ค.2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,960 หยวนต่อตัน ปรับตัวลดลง 5.4% จากเดือนก่อนที่มีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 3,130 หยวนต่อตัน แต่ก็ยังถือว่าทรงตัวในระดับสูง ทำให้มีความต้องการมันสำปะหลัง เพื่อไปใช้ทดแทน

สำหรับความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในตลาดโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 2 เดือน ของปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.) มีปริมาณ 1.971 ล้านตัน มูลค่า 683.72 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 50.29% และ 48.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณ 1.312 ล้านตัน มูลค่า 460.86 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดส่งออกสินค้ามันเส้นที่สำคัญ คือ จีน สัดส่วน 99% มีภาษีนำเข้า 0% ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ FTA อาเซียน-จีน

นายกีรติกล่าวว่า สถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ถือว่าอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ ทั้งราคาหัวมันสด และราคาส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กรมฯ ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกไปกำกับดูแลมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลังที่นำเข้าส่งออก ณ ด่านศุลกากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประเทศผู้ซื้อ ใช้ประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐาน มากดราคาส่งออกมันสำปะหลังของไทย และกระทบต่อราคาหัวมันสดในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยราคามันสำปะหลังทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว กรมฯ ขอแนะนำให้เกษตรกรมันสำปะหลังเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีและปราศจากโรคใบด่างให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการมันสำปะหลังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีการผลิต 2564/65 และขอให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันแปรรูปหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น เพื่อเก็บไว้จำหน่ายในช่วงราคาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ลดปัญหาการกดราคารับซื้อ เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิต

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.