Header Ads

Header ADS

CAVAC ขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการผลิตวัคซีนในสัตว์ระดับโลก

    CAVAC ขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการผลิตวัคซีนในสัตว์ระดับโลก

กระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพ (Ministry of SMEs and Startups หรือ MSS) จับมือ BSR Korea เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME ของเกาหลีใต้ที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับให้เข้าสู่ตลาดบริการ PaaS ในระดับโลก ภายใต้โครงการการสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบชีวภาพในตลาดโลก (Marketing Support for Companies Specialized in Bio-functional Material in Global Market) โดยมีธุรกิจ 13 แห่งเข้าร่วมในโครงการนี้ ได้แก่ FILTERTECH, Happy Day, CAVAC, Duduelim, Samjin, Time System, Ace Biome, SD Foods, En-O-En, BioAlpha Cosmos, Ercohs และ Eugene Biotec ภายใต้ความร่วมมือกับ BSR Korea ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดหาในภาครัฐ ทั้งนี้ BSR Korea มีประสบการณ์ช่ำชองในการเตรียมพร้อมวางแผนการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง เช่น การวางแผนจัดหาอุปกรณ์ฉุกเฉิน และการจัดซื้อเพื่อเติมคลังสินค้าในระยะกลางไปจนถึงระยะยาวให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐ รัฐบาลท้องถิ่นในรัฐต่างๆ ในสหรัฐ และผู้จัดซื้อรายใหญ่อื่นๆ นอกจากนี้ BSR Korea ยังได้กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วย

CAVAC ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Choong Ang Vaccine Laboratories เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ในเมืองแทจ็อน ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการวิจัยและพัฒนา บริษัทดำเนินการค้นคว้าวิจัยวัคซีนสำหรับสัตว์มาตั้งแต่ปี 2511 และได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดแห่งใหม่ นั่นคือตลาด B2G (ผู้ประกอบการกับภาครัฐ) ที่มีความหลากหลาย นอกเหนือจากธุรกิจ B2B ทั่วไป

หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน KVGMP ในด้านความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพเพื่อเจาะตลาดในประเทศอื่นๆ CAVAC ได้เดินหน้าพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง โดยโรงงานผลิตของ CAVAC ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน KVGMP ส่วนใหญ่นั้นดำเนินงานในด้านบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ, การผลิตขวดวัคซีน, การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ, ระบบติดฉลาก และหม้อนึ่งความดันไอน้ำ

CAVAC ยังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน ด้วยการเปิดโอกาสที่หลากหลายเพื่อบ่มเพาะทักษะให้กับทรัพยากรบุคคล โดยคำนึงถึงการให้บริการในวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่น ตลอดจนยึดมั่นในคุณภาพขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ CAVAC ยังสามารถคว้ารางวัล Export Award มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์จากสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลี (KITA) ส่งผลให้ CAVAC เป็นที่รู้จักในหลายประเทศและได้รับการยอมรับด้านกลยุทธ์การส่งออก รวมถึงกลุ่มสินค้าและบริการที่หลากหลาย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ CAVAC ได้รับการจดทะเบียนในกว่า 20 ประเทศ

รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนเชิงรุกในระดับประเทศสำหรับบริษัทที่ดำเนินการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนสำหรับสัตว์อย่าง CAVAC เพื่อเปิดทางในการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดหาของรัฐบาลในต่างประเทศ โดยคาดว่าธุรกิจ SME ในประเทศนั้นจะสามารถขยายธุรกิจออกไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ในต่างประเทศได้สำเร็จ

ทั้งนี้ พนักงาน CAVAC ส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ ซึ่งทุ่มเทให้กับการค้นคว้าและวิจัยวัคซีน โดยใช้ระบบโครงสร้างด้านการวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมมือในโครงการวิจัยที่ทำร่วมกัน

CAVAC ยังส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไนจีเรีย, รัสเซีย, บาห์เรน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อียิปต์, อินเดีย, ไทย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เม็กซิโก, อินโดนีเซีย, จอร์แดน, เมียนมา และปากีสถาน ในฐานะบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป CAVAC จึงได้รับความคาดหวังสูงจากอุตสาหกรรมในด้านนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.