Header Ads

Header ADS

กรมเจรจาฯ ชวนประชาชน ภาคธุรกิจ ใช้บริการข้อมูลการค้า อัตราภาษี FTA-RCEP ผ่านออนไลน์

img

กรมเจรจาฯ ชวนประชาชน ภาคธุรกิจ ใช้บริการข้อมูลการค้า อัตราภาษี FTA-RCEP ผ่านออนไลน์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศชวนประชาชนและภาคธุรกิจ ใช้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ ทั้งสถิติการค้า อัตราภาษีของประเทศที่ไทยมี FTA และ RCEP เพื่อนำไปใช้วางแผนทำธุรกิจ หรืออยากเพิ่มพูนความรู้ มีให้เรียนฟรีถึง 8 หลักสูตร
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทำงานด้านการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐจะขอให้คนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) โดยกรมฯ ยืนยันว่า การให้บริการด้านข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ (e-learning) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ จะไม่มีการหยุดชะงัก และยังคงดำเนินการได้ต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์
         
สำหรับการให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศทางออนไลน์ สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น สถิติการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออกของไทย อัตราภาษีศุลกากรของประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย รายละเอียดของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลง FTA ฉบับต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจได้ และช่วยให้ทันต่อสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ก ทั้งระบบ Android และ iOS
         
นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร 3.การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.การเปิดเสรีบริการ 5.องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ 6.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 7.สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ 8.ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย โดยผู้สนใจสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
“กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย และประชาชนที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว รวมทั้งใช้โอกาสจากการเปิดเสรีทางการค้า เพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่หลายคนต้องอยู่บ้าน จึงเป็นโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”นางอรมนกล่าว 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.