Header Ads

Header ADS

เปลี่ยนเรื่องปวดใจในเรื่องระบบความปลอดภัย ให้เป็นงานสบายๆ ด้วย Managed Security Services Provider จาก INETMS

เปลี่ยนเรื่องปวดใจในเรื่องระบบความปลอดภัย ให้เป็นงานสบายๆ ด้วย Managed Security Services Provider จาก INETMS

    เปลี่ยนเรื่องปวดใจในเรื่องระบบความปลอดภัย ให้เป็นงานสบายๆ ด้วย Managed Security Services Provider จาก INETMS

    ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจ และมีการใช้งานระบบไอทีมาช่วยในการบริหารจัดการทำให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิตอล การมีระบบซีเคียวริตี้ที่ดีคือการสร้างเกราะป้องกันให้กับธุรกิจ ในทางกลับกันก็เป็นเรื่องยุ่งยากและปวดใจของหลายองค์กร ที่จะนำระบบซีเคียวริตี้มาใช้งาน เพราะความซับซ้อนในการบริหารจัดการ และราคาที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแล แต่ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

ทุกวันนี้การนำเอาระบบไอทีเข้ามาใช้งานเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์, อีเมล์ หรือระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด ซึ่งระบบต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบซีเคียวริตี้เพื่อรักษาความปลอดภัย และปกป้องข้อมูล แต่การที่จะใช้งานระบบซีเคียวริตี้ก็มีอุปสรรคหลายอย่าง เช่น งบประมาณ การบริหารจัดการที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซต์เบอร์ในยุคดิจิตอลมีการหลากหลายรูปแบบ และมาจากหลายช่องทาง

ซึ่งถ้าต้องมีการลงทุนเพื่อที่จะป้องกันให้ระบบมีความปลอดภัย ก็น่าจะใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยและจะเป็นคำถามอีกว่าลงทุนแล้วจะใช้งานได้อีกกี่ปี หรือจะคุ้มทุนเมื่อไหร คำถามเหล่านี้น่าจะตอบได้ยาก เพราะเทคโนโลยีและภัยคุกคามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

INETMS เข้าใจถึงปัญหาในส่วนนี้เราจึงได้จัดทำบริการในรูปแบบ Managed Security Services Provider หรือ MSSP ซึ่งจะเข้ามาช่วยดูแลบริหาจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศขององค์กรแบบการเช่าใช้งาน คิดค่าใช้จ่ายแบบรายเดือน ตามปริมาณการใช้งานจริง โดยมีบริการหลักๆ เช่น

  • ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือศูนย์ SOC ที่ให้บริการแบบ 24×7 ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์เรื่องการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และยังสอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ 2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ซึ่งศูนย์ SOC ของ INETMS ได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ เช่น ระบบเอไอ และ Threat Intelligence ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และยิ่งไปกว่านั้นเรายังช่วยเหลือให้คำแนะนำในการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด (Incident response)
  • บริการตรวจประเมินความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) และการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากองค์กรต่าง ๆ เช่น CompTIA Pentest+, CompTIA Security+, CEH, ECSA และ OSCP
  • บริการตรวจประเมินจะจัดทำ Security baseline เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานทางด้าน Security
  • บริการดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น Firewall, Web Application Firewall, Endpoint Antivirus, Data Loss Prevention, Endpoint detection and response (EDR) และ Endpoint Encryption เป็นต้น

สำหรับการเปิดตัวบริการในครั้งนี้ INETMS ได้จัดทำโปรโมชั่นพิเศษซื้อ 1 แถม 1 ซื้อบริการ SOC แถมฟรีบริการ Pentest แบบ Blackbox

แพ็คเกจ A บริการ SOC 3 GB/DAY แถมฟรี Blackbox Pentest 1 URL

แพ็คเกจ B บริการ SOC 5 GB/DAY แถมฟรี Blackbox Pentest 2 URL

หรือบริการ Security Operation Center SOC 7 GB/DAY ในอัตราค่าบริการพิเศษ

ลดเรื่องปวดใจและความยุ่งยาก ในการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย

INETMS Managed Security Service Provider (MSSP) คือคำตอบสำหรับโจทย์ด้านระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรทุกขนาด ที่ต้องการโซลูชั่นและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยระดับสูง ในราคาที่ควบคุมได้ ช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอลด้วยความราบรื่น สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2257-7100

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.