Header Ads

Header ADS

วิธีควบคุมความหิว: 5 เคล็ดลับที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยยับยั้งความอยากอาหารได้จริง

วิธีควบคุมความหิว 5เคล็ดลับที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยได้จริงโดย 'ซูซาน โบเวอร์แมน'

วิธีควบคุมความหิว: 5 เคล็ดลับที่พิสูน์ล้ว่ช่วยยัยั้งความอยากอาหารได้จริ

โดย ซูซาน โบเวอร์แมน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมโภชนาการระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่


การควบคุมความหิวอาจเป็อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเมื่คุกำลังลดน้ำนัก คนส่วนใหญ่บ่นเรื่องการควบคุมความหิวมากกว่าเรื่องอื่น บางคนอาจจะบ่นเกี่ยวกับการนับแคลอรีรือการจดบัทึสิ่ที่รับประทานในแต่ละวัน บางคนอาจจะบ่นเรื่องการหาเวลาออกำลังกาย แต่ม่มีวันใดเลยที่ม่มีใครบอกว่า พวกเขาไม่สามารถหยุดความอยากอาหารได้ และยัง “หิวตลอดเวลา!

วันนี้ ซูซาน โบเวอร์แมน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมโภชนาการระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีเคล็ลับมากมายที่จะช่วยให้คุณควบคุมอาหารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ต่ขั้นแรกคืต้องรู้ตัวก่อนว่ คุกำลัหิวจริงๆ หรือไม่

 

จะรู้ด้ย่างไรว่ คุกำลัหิวจริงๆ

ความรู้สึหิวไม่ด้เหมือนกับ“การอยากกินอะไรซักอย่าง” มีสัญญาณที่ชัดเจนบางอย่างซึ่งช่วยให้คุณแยกแยะความหิที่เกิดจากความเครียดหรืออารมณ์ออกจากความหิที่ท้ริงของร่างกายได้ ก่อนอื่นให้ถามตัวเองด้วยคำถามเล่นี้: ท้องของคุร้องหรือไม่ ระดับพลังงานของคุกำลังลดลงหรือไม่ และคุมีอาการ “สมองล้า” หรืรู้สึก “ฉุนเฉียว” บ้างหรือไม่

ถ้าคุณรู้สึกว่ามีอาการใดๆ เหล่นี้ คุณอาจจำป็ต้องเติมพลังงาน อาการเหล่นี้คืออาการทั่วไปของความหิที่ท้ริง เมื่คุรู้สึกแบบนี้ร่างกายของคุณจะตอบสนองเมื่คุรับประทานอะไรเข้าไปแล้ว คุณจะรู้สึดีขึ้ ถ้คุกำลักิด้วยเหตุผลอื่นนอกจากความหิว ไม่ว่าจะด้วยความเบื่อหน่าย ความโกรธ หรือความเศร้า อาหารจะไม่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น หรือหากช่วยได้ คุณก็จะรู้สึกดีได้เพียงไม่นาน  ถ้าคุณกำลังประสบกับอารมณ์รือความเครียด หรืออยากกินอาหารบางอย่างเพียงเพราะดูน่กินหรือกลิ่นหอม คุณอาจจะไม่ด้หิวจริงๆ ในกรณีนั้ คุต้องหาวิธีอื่นในการจัดการกับความอยากกิน

 

5        วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมความหิ

ซูซาน โบเวอร์แมน เน้นย้ำว่าการควบคุมความหิมีป้าหมายอยู่ที่การระงับความหิที่ท้ริง ไม่ว่าจะเป็นอาการท้องร้อง พลังงานต่ำ หรือความหงุดหงิฉุนเฉียวที่มักิขึ้นเมื่ร่างกายต้องการพลังงาน และเนื่องจากความหิที่ท้ริทำห้คุณอยากอาหาร คุณจึงต้องเรียนรู้เคล็ดลับเพื่สุขภาพที่ดีและหยุดความหิวนั้นลง หากเป้าหมายของคุคือการลดน้ำนัด้วยการจำกัดแคลอรี  และนี่คื 5 เคล็ลับที่ดีที่สุดในการควบคุความหิวและระงับความอยากอาหารขอคุ
·       ช้โปรตีนเป็ตัทำลายความหิ

โปรตีนขจัดความหิวได้ดีว่าคาร์โบไฮเดรตหรือไขมัน ดังนั้น เราควรเพิ่มโปรตีที่ม่มีไขมัในอาหารแต่ละมื้อหรือในอาหารว่ง ทั้งนี้ ในความจริงแล้ว โปรตีนไม่เพียงมีผลดีในด้านระบบย่อยอาหารเท่านั้น แต่ยัส่งผลต่อสารเคมีในสมองซึ่ช่วยให้คุรู้สึกพึงพอใจและจิตใจปลอดโปร่อีกด้วย·       ดื่น้ำและรับประทานอาหารที่มีฟเบอร์สู

น้ำและไฟเบอร์ม่มีแคลอรี ต่น้ำและอาหารไฟเบอร์สูงที่มีมีปริมาณเยอะจะช่วยเติมพื้ที่ในกระเพาะของคุณ ทำให้คุอิ่ท้อง พืผัส่วนใหญ่ (ยกเว้นพวกแป้ง อย่างมันฝรั่ ข้าวโพด และถั่ว) มีแคลอรีน้อยมากเพราะมีน้ำและไฟเบอร์สูง ผลไม้ที่มีน้ำมากอย่างแตงโมและสับประรด และผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงอย่างเบร์รี่ สามารถช่วยให้อิ่ท้องได้ ทั้งยังมีแคลอรีค่อนข้างต่ำ·       การออกกำลังกายสามารถช่วยควบคุความหิ

การออกกำลังกายสามารถระงับฮอร์มนความหิซึ่ช่วยควบคุมความอยากอาหารของคุณได้ แต่พื่อให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ร่างกายของคุจำป็ต้องได้รับพลังงานอย่างเหมาะสม ในบางครั้ง ระหว่างการลดน้ำนัก หลายคนอาจจะลดแคลอรีลงมากเกินไปจนไม่มีลังงานในการออกกำลังกาย ดันั้น การออกกำลังกายเพื่อระงับความหิวจึงไม่ได้ผล ผู้คนมักบอกว่า พวกเขารู้สึว่าการออกกำลังกายทำห้หิวและทำห้กินมากขึ้น แต่บ่อยครั้ง สาเหตุเป็นเพราะพวกเขาเติมพลังงานอย่างไม่ถู

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.