สกสว. ผนึกหน่วยงานพันธมิตร รับแนวทางและข้อเสนอการนำววน.ยกระดับอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สกสว. ผนึกหน่วยงานพันธมิตร รับแนวทางและข้อเสนอการนำววน.ยกระดับอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่


สกสว. ผนึกหน่วยงานพันธมิตร รับแนวทางและข้อ

เสนอการนำววน.ยกระ

ดับอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่  


 กรุงเทพฯ 24 พฤษภาคม 2567 – รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมด้วยนายสุพจน์ สุขพิศาล (ที่ จากซ้าย) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย (ที่ จากซ้าย) นักยุทธศาสตร์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ (คนขวา) ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน. ด้านยานยนต์สมัยใหม่ สกสว. จัดเวทีเสวนาในประเด็น การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่”      เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการต่อประเด็นสำคัญที่กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกองทุน ววน. ควรมุ่งเน้นสนับสนุน และมีบทบาทต่อการกำหนดทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ


รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1.นายตรีพล บุณยะมาน รองผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์

2.นายสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ. ท.)

3. ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ อุปนายกฝ่ายวิจัย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

4 ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย นักยุทธศาสตร์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

5.รศ.ดร.พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว.

6.รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มจธ.  

7.ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

8.นายพิพัฒน์ ตั้งสิริไพศาล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ จำกัด 

9.ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน. ด้านยานยนต์สมัยใหม่ สกสว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad