“ซีพี-เมจิ ฉลองวันดื่มนมโลก ชวนคนไทยดื่มนม เสริมโภชนาการ ช่วยเพิ่มคุณค่าทุกชีวิต” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

“ซีพี-เมจิ ฉลองวันดื่มนมโลก ชวนคนไทยดื่มนม เสริมโภชนาการ ช่วยเพิ่มคุณค่าทุกชีวิต”


  ซีพี-เมจิ ฉลองวันดื่มนมโลก ชวนคนไทยดื่มนม เสริม

โภชนาการ ช่วยเพิ่มคุณค่าทุกชีวิต


 กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2567– บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ อันดับ ของประเทศไทย และอยู่คู่คนไทยมากว่า 35 ปี ฉลองวันดื่มนมโลก (World Milk Day)

โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization หรือ FAO) กำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี พร้อมเชิญชวนคนไทยหันมาดื่มนมมากขึ้น และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของนมซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกายตลอดทุกช่วงชีวิต  โดยเฉพาะเด็กไทย ควรดื่มนมเพื่อให้มีรูปร่างสูงสมวัยและมีสุขภาพแข็งแรง

ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ในปี 2566 ระบุว่า อัตราการดื่มนมของประชากรไทยยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 6 เท่า ขณะที่ ซีพี-เมจิมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้คนไทยเห็นคุณค่าของการดื่มนมตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายใน ปี 2570 โดยเฉพาะนมโคแท้ 100% เพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารและโภชนาการที่ดีจากนมแล้ว  การบริโภคนมที่มากขึ้นยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศอีกด้วย


นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

 

นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ซีพี-เมจิ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคนไทยให้ดื่มน้ำนมโคแท้ 100% ที่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติ เรามั่นใจว่าการบริโภคนมทั้งในประเทศไทย และทั่วภูมิภาคกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยตลาดนมสดพาสเจอร์ไรส์ และเครื่องดื่มนม ในประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดที่มีสีสัน สังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย ซีพี-เมจิ ก็เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการคิดค้นผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่ๆ ทั้งเรื่องของการเพิ่มคุณค่าสารอาหาร รสชาติ และคุณสมบัติจำเพาะ เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และซับซ้อนมากขึ้นของผู้บริโภค”

 

“นอกจากซีพี-เมจิ จะมีความตั้งใจในการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรซ์คุณภาพเยี่ยม เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภค พร้อมกับการสร้างการเติบโตให้กับตลาดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการดูแลและรับผิดชอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ โดยได้จัดตั้งทีมงานบริหารจัดการน้ำนมดิบ เพื่อทำงานร่วมกับศูนย์รับน้ำนมดิบ กลุ่มเกษตรกร และประสานกับภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดูแลโคนมและการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อเป้าหมายความยั่งยืนระยะยาวในการให้วัวแต่ละตัวสามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่เพื่อสานต่อการทำฟาร์มโคนมให้เติบโต สร้างอาชีพที่มั่นคง โดยปัจจุบัน ซีพี-เมจิ รับซื้อน้ำนมดิบในปริมาณ 580-600 ตันต่อวัน จากเครือข่ายเกษตรกรฟาร์มโคนม 6,000 แห่งทั่วประเทศ” นางสาวสลิลรัตน์ กล่าวเสริม


นอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี ทั้งมิติทางสังคม ผ่านโครงการด้านการศึกษา จนถึงโภชนาการ ในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง ส่วนมิติด้านสิ่งแวดล้อม มีการตั้งเป้าหมายในการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ตามเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2023 คู่ขนานไปกับการดูแลรักษาผืนป่าต้นน้ำ ด้วยการปูพรมสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าให้ได้ 200,000 ต้น ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

 

“สำหรับซีพี-เมจิ เบื้องหลังนมทุกขวด คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับเจตนารมณ์แห่งการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต” แก่ผู้มีส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)” นางสาวสลิลรัตน์ สรุป

 

# # # # #

เกี่ยวกับซีพี-เมจิ

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’ หรือ ‘Enriching Life’ มาตลอด 35 ปี พร้อมวางแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในสามมิติหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Business) คือการพัฒนา ส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งเกษตรกรและลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตอย่างรับผิดชอบ ด้านสังคม (People) ได้แก่ การคิดค้นนวัตกรรมที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ได้แก่ การจัดการด้านพลังงาน น้ำ ของเสีย และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad