สกสว. ดึงองค์กรชั้นนำ นำเสนอแนวทางยกระดับอุตฯ อาหารแห่งอนาคตไทย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สกสว. ดึงองค์กรชั้นนำ นำเสนอแนวทางยกระดับอุตฯ อาหารแห่งอนาคตไทย


สกสว. ดึงองค์กรชั้นนำ นำเสนอแนวทางยกระดับอุตฯ


 อาหารแห่งอนาคตไทย


      กรุงเทพฯ 6 มิถุนายน 2567 – รศ. ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (ที่ จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยนายวิโรจน์ นรารักษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รศ. ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต (คนขวา) ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน. ด้านอาหารอนาคต สกสว. และรองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. พิเชฐ อิฐกอ (คนซ้าย) เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนักวิชาการจากเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลสำหรับนำไปปรับใช้วางแผนและออกแบบแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมการเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ” ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างโอกาสอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทยให้ยั่งยืนบนเวทีโลก พร้อมสรรหาแนวทางยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ถนนพญาไท


รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. ดร. พิเชฐ อิฐกอ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นางสาวสิรินยา ลิม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
4. เภสัชกรหญิง สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
5. รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
6. นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
7. ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
9. คุณเกวลิน หวังพิชญสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
10. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน. ด้านอาหารอนาคต สกสว.
รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad