Header Ads

Header ADS

หมดปัญหาปวดเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ รักษาได้ด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง


การเจ็บปวดเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ เป็นปัญหาที่พบได้ในทุกช่วงวัย แต่พบมากเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ที่ทำงานออฟฟิศ หรือที่เรียกว่ากลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม เกิดจากการทำงานในอิริยาบถเดิม ซ้ำๆ เป็นเวลานาน รวมถึงกลุ่มนักกีฬาทั้งนักกีฬามืออาชีพและสมัครเล่น ผู้ที่ออกกำลังกายไม่ถูกวิธีหรือออกกำลังกายหนักเกินไป ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ หากไม่รับการรักษาอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดเรื้อรังและเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตได้    

พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การรักษาสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการใช้ยา การบริหารร่างกาย การทำกายภาพบำบัด และในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ สำหรับรักษาอาการดังกล่าว คือ เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและค่ารักษาไม่สูงมาก    
หลักการทำงานของเครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser) เป็นเทคโนโลยีการใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งสารลดปวด ลดอักเสบตามธรรมชาติออกมา ส่งผลให้อาการปวดอักเสบหายเร็วขึ้น นอกจากนี้แสงเลเซอร์ยังถ่ายพลังงานให้กับเซลล์เหมือนเป็นการชาร์จประจุให้เซลล์เก็บไว้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมตัวเองในระยะยาวต่อไป จึงสามารถลดอาการปวดแบบเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และใช้เวลาในการรักษาไม่มาก    
ถึงแม้จะมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้ แต่การป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆ ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด สำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยขึ้น เลือกเก้าอี้ที่ถูกกับสรีระของตัวเราในการทำงาน และสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย จะต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง เพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บลง    
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันสมรรถภาพร่างกาย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติสุขมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.