วศ. อว. ร่วมมือ พช. มท. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านคุณภาพสูงและร่วมสมัย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

วศ. อว. ร่วมมือ พช. มท. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านคุณภาพสูงและร่วมสมัย

27 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์  อักษรกุล  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และคณะในโอกาสประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน.ณ ห้องนิธิปัญญา ชั้น ๖ อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม วศ.


ประเด็นสำคัญการหารือครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำเสนอแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดย พช.มท.  ให้ความร่วมมือที่จะจัดเตรียมผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. ส่งให้กับ วศ.อว. เพื่อให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของ วศ. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเมื่อได้รับการพัฒนาด้วย วทน. แล้ว พช.มท. จะรับช่วงต่อในการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการเพิ่มช่องทางตลาดให้กับสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาต่อไป

 #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad