Header Ads

Header ADS

เชิญชวนคุณครูมัธยมปลาย-อาชีวะ ร่วมแสดงศักยภาพ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพลังงานสะอาด

เชิญชวนคุณครูมัธยมปลาย-อาชีวะ ร่วมแสดงศักยภาพ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพลังงานสะอาด

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 เปิดโอกาสให้กลุ่มครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกกลุ่มสาระและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด ด้วยแนวคิด “Active Learning” โดยผลงานจากกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทักษะ “รู้เท่าทันพลังงานสะอาด (Energy Literacy)” ให้กับเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “Clean Energy for Life…ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

สำหรับครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา โดยไม่จำกัดกลุ่มสาระ ทีมละ 2 คน (โรงเรียนเดียวกัน) ซึ่งมีความสนใจด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ พร้อมส่งแนวคิด ในหัวข้อ “…พลังงานสะอาดมีความจำเป็นอย่างไร และทำไมเด็กและเยาวชนต้องรู้เรื่องนี้…” ในรูปแบบไฟล์ PDF ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมคลิปวีดิโอแนะนำตัวและทีม รวมทั้งอธิบาย “วิธีการที่ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้” ความยาวไม่เกิน 2 นาที” โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรม ออกแบบ และพัฒนาสื่อแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน พร้อมรับทุนในการพัฒนาสื่อการสอน มูลค่ากว่า 40,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ shorturl.at/dekV9 รวมทั้งสอบถามหรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : TU.CleanEnergy หรือ 02 564 4440 ต่อ 6713


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.