Header Ads

Header ADS

ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทผู้วิจัยยาและชีวเวชภัณฑ์ระดับโลก แต่งตั้ง นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท เป็นผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่าคนใหม่

ผู้จัดการใหญ่ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทผู้วิจัยยาและชีวเวชภัณฑ์ระดับโลก แต่งตั้ง นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท เป็นผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่าคนใหม่

 นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยา โดยกว่า 25 ปี ที่ร่วมงานกับไฟเซอร์ในสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบในหลากหลายสายงาน ทั้งการดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจสำหรับกลุ่มยาต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ผนวกกับการมีทักษะ และภาวะผู้นำที่ดีรวมถึงมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยา

สำหรับในประเทศไทย นางสาวเด็บบราห์ รับผิดชอบในการกำกับดูแล และพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของไฟเซอร์ด้วยการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรมสำหรับกลุ่มโรคต่าง ๆ อาทิ วัคซีน ยาสำหรับโรคมะเร็ง ยาต้านการติดเชื้อ ยาอายุรศาสตร์ ยาสำหรับการอักเสบ และยาภูมิคุ้มกัน รวมถึงยาสำหรับโรคที่หายากหรือโรคกำพร้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายสูงสุดในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งการรักษา และให้ความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานการแพทย์ สาธารณสุข ภาครัฐและชุมชมต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยานวัตกรรมต่าง ๆ และวัคซีนสำหรับคนไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.