Header Ads

Header ADS

เครื่องพิมพ์บัตรส่วนบุคคลล่าสุด ทางเลือกใหม่สำหรับการพิมพ์บัตรด้วยเทคโนโลยีแบบโดยตรง (Direct to Card) แบบพิมพ์ผ่านเนื้อฟิล์ม (Reverse Transfer)

เครื่องพิมพ์บัตรส่วนบุคคลล่าสุด ทางเลือกใหม่สำหรับการพิมพ์บัตรด้วยเทคโนโลยีแบบโดยตรง (Direct to Card) แบบพิมพ์ผ่านเนื้อฟิล์ม (Reverse Transfer)

 เครื่องพิมพ์บัตรส่วนบุคคลล่าสุด ทางเลือกใหม่สำหรับการพิมพ์บัตรด้วยเทคโนโลยีแบบโดยตรง (Direct to Card) แบบพิมพ์ผ่านเนื้อฟิล์ม (Reverse Transfer) และการพิมพ์ในปริมาณมาก โดดเด่นทั้งคุณภาพ ความคมชัด และช่วยลดต้นทุน

Hary Kartono ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจ Secure Issuance บริษัท HID Global ได้เปิดเผยว่า การปรากฎตัวของเทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบเฉพาะทาง เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวและบัตรทางการเงินที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลในปริมาณมาก เช่น การพิมพ์แบบยูวีอิงค์เจ็ทและการแกะสลักเลเซอร์ ได้ทำให้เกิดตลาดใหม่และเปลี่ยนโฉมตลาดแบบดั้งเดิม โดยเทคโนโลยีเหล่านี้สามาถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน การดำเนินงานภาคธุรกิจ และศูนย์ให้บริการต่าง ๆ

เติมเต็มช่องว่างในตลาด
เครื่องพิมพ์บัตรส่วนบุคคลและบัตรทางการเงินแบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้ตัดปัญหาข้อด้อยของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใช้หมึกริบบอนเป็นหลักในเรื่องคุณภาพ ความคมชัด รวมทั้งต้นทุน และเครื่องพิมพ์บัตรขนาดใหญ่ที่ใช้งาน ยกระดับและบำรุงรักษาได้ยากกว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์โดยตรง (DTC) แบบใช้หมึกริบบอนหรือเทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านเนื้อฟิล์ม (Reverse Transfer) แล้ว เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวแบบใหม่ จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่คมชัด และมีต้นทุนต่ำกว่า โดยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ เช่นหมึกที่กำหนดสูตรขึ้นแบบพิเศษ และเทคนิคการบ่มหมึกด้วย UV LED จะทำงานร่วมกัน เพื่อเก็บและบ่มหยดหมึกขนาดเล็กนับพันหยดบนผิวหลายชั้นของบัตร ด้วยการจัดวางและขนาดที่เหมาะสม เช่น บัตรแบบโพลีคาร์บอเนต 100% บัตรขัดเงา PVC บัตรที่ผสม PET กับ PVC โดยมี PVC เป็นผิวชั้นนอก บัตรพลาสติก PVC เคลือบ (ทำบัตรเครดิต) และบัตร PVC ที่สามารถเลเซอร์ได้ โดยแสงยูวีที่เจิดจ้าจะทำให้ตัวหนังสือและรูปภาพแห้งแทบจะทันที แม้จะพิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 จุดต่อนิ้ว (DPI) และยังสามารถสร้างชั้นผิวใหม่เหนือตัวอักษรและรูปภาพด้วยหมึกใส หลังจากใช้งานหยดหมึกสี เพื่อความคงทนที่มากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ต่อใบ เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์แบบ DTC หรือ Reverse Transfer ที่ยังสร้างขยะจากการใช้แผงริบบอนทั้งหมดสำหรับแต่ละรูปแบบของบัตร

เมื่อเปรียบเทียบทางเลือกระหว่างเครื่องจัดพิมพ์บัตรส่วนกลางขนาดใหญ่แล้ว เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบใหม่นี้ยังทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น การทดแทนอุปกรณ์ชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นด้วยเครื่องขนาดส่วนบุคคลจำนวนหลายเครื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภาพในการพิมพ์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ถูกรบกวน แม้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เครื่องพิมพ์หนึ่งตัวไม่สามารถใช้การได้ เครื่องขนาดส่วนบุคคลที่ใช้งานและดูแลรักษาง่ายนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมถึงลดขยะจากริบบอน ที่เกิดจากเครื่องพิมพ์บัตรขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนการเป็นเจ้าของสูงกว่าด้วย

การเลือกใช้เครื่องพิมพ์
ในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บัตรส่วนบุคคลและบัตรทางการเงินที่ปลอดภัย มีสิ่งสำคัญหลายประการที่ควรคำนึงถึง ซึ่งนอกจากคุณภาพการพิมพ์แล้ว หนึ่งในฟีเจอร์ที่มีคุณค่าที่สุดคือระบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ความสามารถในการซื้อระบบการพิมพ์และแกะสลักเลเซอร์ร่วมกัน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วนการทำงานกัน ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มคุณค่าในการใช้งานได้ทันทีที่เราต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานที่ต้องการบัตรทางการเงินส่วนบุคคลที่คงทนและป้องกันการทำลาย เพื่อป้องกันการปลอมแปลง สามารถเริ่มต้นด้วยระบบแกะสลักเลเซอร์ หลังจากนั้น ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มโมดูลหมึกยูวีสีสำหรับบัตรที่ออกแบบใหม่และเฉพาะตัว ส่วนทางเลือกการใช้งานโมดูลาร์อื่นๆ ที่มีคุณค่านั้น ประกอบด้วย ที่พักบัตรขาเข้าและขาออก ซึ่งเสริมเข้าไปได้เมื่อมีการผลิตในปริมาณมากขึ้นตามความต้องการ และโมดูลการเข้ารหัสบัตร สำหรับการพิมพ์และเข้ารหัสการรับรองในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ การควบคุมการเข้า-ออกอาคาร จนถึงการบันทึกเวลาทำงาน นอกจากนี้ การเสริมด้วยระบบการบันทึกภาพยังช่วยให้สามารถผลิตรูปภาพที่เที่ยงตรง ซึ่งจำเป็นสำหรับการแกะสลักตัวอักษรขนาดเล็ก และมั่นใจว่า การจัดวางข้อมูลและรูปภาพถูกต้อง มีการลงทะเบียนบนผิวบัตรก่อนพิมพ์

ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บัตรส่วนบุคคลแบบใหม่นี้ นอกจากจะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างเครื่องพิมพ์ส่วนบุคคลขนาดเล็ก กับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนที่ใช้ในปัจจุบันแล้ว ยังมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นคือ ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากความเรียบง่ายแบบเครื่องพิมพ์ส่วนบุคคลประเภท DTC และ Reverse Transfer โดยไร้ต้นทุนค่าริบบอนที่มีสัดส่วนสูง และมีต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำกว่าเครื่องพิมพ์บัตรขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมีโอกาสในการพัฒนาและขยายศักยภาพการใช้งานตามความต้องการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.