Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค.64 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

img

“จุรินทร์”เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค.64 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

“จุรินทร์”เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.64 ดีขึ้นต่อเนื่อง หลังประชาชนมั่นใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้น และมีความคาดหวังต่อวัคซีนโควิด-19 ชี้หากไม่มีปัญหาร้ายแรงเพิ่มเติม ความเชื่อมั่นจะดีขึ้นต่อเนื่อง และช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมในเดือนมี.ค.2564 ที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.5 จากระดับ 45.5 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 38.1 มาอยู่ที่ระดับ 40.2 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 50.4 มาอยู่ที่ระดับ 52.3


ทั้งนี้ เมื่อจำแนกรายภูมิภาค พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 46.1 มาอยู่ที่ระดับ 49.6 และภาคใต้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.0 มาอยู่ที่ระดับ 48.5 และเมื่อจำแนกรายอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 45.8 มาอยู่ที่ระดับ 49.3 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว กลุ่มเกษตรกรปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 46.8 มาอยู่ที่ระดับ 47.7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และกลุ่มพนักงานของรัฐ ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 51.4 มาอยู่ที่ระดับ 52.5

“ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ทั้งปัจจุบันและอนาคต ทุกภาค และทุกอาชีพ เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้นจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และประชาชนมีความคาดหวังในแง่ดีต่อวัคซีน ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มมั่นใจที่จะจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไม่มีสถานการณ์ปัญหาร้ายแรงอื่นเพิ่มเติม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นลำดับ”นายจุรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมี.ค.2564 ยังไม่ได้รวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังระบาดรอบใหม่ จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ เพราะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนเม.ย.2564

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.