Header Ads

Header ADS

ถึงเวลาตรวจการบ้าน “เซลส์แมน”

img

ถึงเวลาตรวจการบ้าน “เซลส์แมน”

รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” ได้มอบนโยบายการทำงาน เป้าหมายการทำงาน ทิศทางการทำงาน ให้กับ “ทูตพาณิชย์” ในฐานะ “เซลส์แมนประเทศ” และ “พาณิชย์จังหวัด” ในฐานะ “เซลส์แมนจังหวัด” ไปแล้ว
         
ในส่วนของ “เซลส์แมนประเทศ” มีการจัดทำเป้าหมายการทำงานของทูตพาณิชย์ หรือที่เรียกว่า “ตัวชี้วัด” เสร็จแล้ว
         
โดยตัวชี้วัดมี 3 ด้าน คือ 1.ผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวทั้งรายประเทศและรายสินค้า 2.การเพิ่มจำนวนผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าประเภทเกษตรและอาหารเป้าหมายให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และ 3.การเพิ่มจำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ
         
เป้าหมาย ก็คือ “เพื่อเร่งรัดการส่งออกในภาพรวมของประเทศให้เติบโต 4% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
         
ในส่วนของ “เซลส์แมนจังหวัด” มีการมอบนโยบายการทำงานไปแล้วเช่นเดียวกัน  
         
นโยบายการทำงาน ให้เน้นการให้ปฏิบัติตามแผนงานเร่งด่วน 14 แผนงาน โดยจะต้องปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุผลในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด
         
ยกตัวอย่างเช่น การผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกร การดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน การให้บริการวัน สต๊อป เซอร์วิส งานบริการของกระทรวงพาณิชย์ 85 บริการ การช่วยเหลือเกษตรกร สินค้าชุมชน โอทอป เอสเอ็มอี ไมโครเอสเอ็มอี เป็นต้น 
         
ปัจจุบัน ต้องถือว่า ทั้ง “เซลส์แมนประเทศ” และ “เซลส์แมนจังหวัด” ได้รับทราบนโยบายการทำงานแล้ว
         
จากนี้ไป “จะเป็นการติดตามผลการทำงาน” หรือที่เรียกว่า “ตรวจการบ้าน
         
การบ้านของ “เซลส์แมนประเทศ” ที่ปัจจุบันมีอยู่ 58 แห่ง อยู่ใน 43 ประเทศทั่วโลก จะต้องทำให้เห็น ก็คือ “การผลักดันการส่งออก” ในประเทศที่ตัวเองประจำอยู่ ให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4% ตามเป้าหมายใหญ่
         
โดยขอให้ “ทำอย่างเต็มที่” เพราะเข้าใจสถานการณ์ขณะนี้ ที่หลายประเทศ “กำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวจากโควิด-19”  
         
ส่วนการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะต้องหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการเจรจาธุรกิจออนไลน์ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การเข้าชมงานแสดงสินค้าทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งสินค้าและบริการ
         
นอกจากนี้ ให้เพิ่มจำนวนกิจกรรมที่จะร่วมกับแพลตฟอร์มพันธมิตรออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดให้กับสินค้าไทย เน้นตลาดอินเดีย สหรัฐฯ อาเซียน และจีน ส่วนตลาดอื่นๆ “ก็ต้องทำ” เพราะทุกประเทศมีแพลตฟอร์มออนไลน์กันหมดแล้ว
         
ขณะที่การบ้านของ “เซลส์แมนจังหวัด” จะต้องลุยทำหน้าที่ “ขาย” โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคการผลิต ภาคบริการ เกษตรกร และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยขายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน           
         
ต้องแก้ปัญหา “เชิงรุก” ไม่เน้น “เชิงรับ” มีปัญหาอะไรในพื้นที่ ต้องเข้าไปแก้ไขโดยด่วน อย่าให้ปัญหาลุกลามมาถึงส่วนกลาง จบได้ในพื้นที่ ก็ต้องจบ
         
แต่ถ้าจำเป็นต้องให้ส่วนกลางเข้าไปช่วย ก็ให้ทำข้อเสนอแนะเข้ามา

ทั้งหมดนี้ คือ การบ้าน ที่นายจุรินทร์ได้มอบหมายให้ “เซลส์แมน” รับไปดำเนินการ

ผมติดตามการทำงาน อย่าคิดว่า สั่งการไปแล้ว ไม่ตามดู ผมตามดูตลอด และยังได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ไปติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย”นายจุรินทร์เคยกล่าวไว้
         
สำหรับ “ผลตอบแทนการทำงานหนัก” นายจุรินทร์บอกว่า “มีแน่” ใคร “ผลงานดี ผลงานเด่น” ทำได้ตามเป้าหมาย ก็ต้อง “บูนบำเหน็จ มีรางวัล
         
ที่เห็นได้ชัดๆ ก็คือ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะสูงขึ้น
         
ล่าสุด “พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ในฐานะ “เซลส์แมนจังหวัด” ได้รับการโปรโมตเป็น “รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

ทำให้เห็นแล้วว่า “พูดจริง ทำจริง”  
         
ส่วน “ทูตพาณิชย์” ยังรอลุ้นอยู่ว่า “จะเป็นใคร” แต่ “มีแน่” ถ้าทำผลงานได้ “เข้าตา
         
แต่ถ้าใคร “ยังนิ่ง ยังเฉย ยังไม่มีผลงาน” ก็ต้องเอา “ตัวกลับ” แล้วให้คนที่มี “ฝีมือ” ไปทำแทน ไม่ว่าจะเป็น “เซลส์แมนประเทศ” หรือ “เซลส์แมนจังหวัด
         
ว่ากันอย่างแฟร์ๆ เพราะยุคนี้ “วัดกันที่ผลงาน
 
ซีเอ็นเอ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.